ปตท.สผ.-เอ็กซอนโมบิล-บี.กริม ถกปมร้อนพลังงานแห่งอนาคตเวที APEC CEO

3 บิ๊กธุรกิจพลังงาน “ปตท.สผ.-เอ็กซอนโมบิล-บี.กริม” ขึ้นเวที APEC CEO Summit 2022 ถกประเด็นร้อนพลังงานแห่งอนาคต สร้างความสมดุล-ลดคาร์บอน คาดฟอสซิลยังอยู่อีก 20 ปี หนุนรัฐออกมาตรการรับนวัตกรรมกักเก็บคาร์บอน “CCS” ปตท.สผ.ประเดิมก่อน ปี 2025

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวที APEC CEO Summit 2022 ใน SESSION 15 อภิปรายในหัวข้อ พลังงานแห่งอนาคตเพื่อปกป้องโลก ผู้ร่วมอภิปราย ประกอบด้วย นายนิรันดร โรจนสมสิทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานโครงการผลิตในประเทศ บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) นายเออร์ทิซา เซย์เอด ประธานธุรกิจ Low Carbon Solution บริษัท เอ็กซอนโมบิล ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
และดร. ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

นายเออร์ทิซา เซย์เอด ประธานธุรกิจ Low Carbon Solution ของบริษัท เอ็กซอนโมบิล ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กล่าวว่า ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะพัฒนาขีดความสามารถในการดักจับ และกักเก็บคาร์บอน (CCS)ได้ก็ต่อเมื่อมีการกำหนดนโยบายที่ชัดเจน การพัฒนานวัตกรรม และ ความร่วมมือข้ามพรมแดนในประเด็นเรื่องการเก็บภาษีคาร์บอน

Advertisement

ซึ่งประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจอาจจะรองรับต้นทุนที่สูงขึ้น จากการเก็บภาษีได้ แต่กลุ่มประเทศเศรษฐกิจใหม่ จะต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างหนัก เพราะมาตรการนี้อาจกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ เนื่องจากประเทศต่าง ๆ ในเอเชียแปซิฟิกมีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจในระดับที่แตกต่างกัน

Advertisement

นายเซย์เอ็ดจึงเสนอว่า ข้อตกลงในเรื่องนี้ควรมีความยืดหยุ่นเพื่อให้เหมาะสมกับห่วงโซ่อุปทานทั้งของประเทศที่มีการปลดปล่อยคาร์บอนสูง และประเทศกำลังพัฒนาที่มีศักยภาพในการดูดซับและกักเก็บคาร์บอน

“ภูมิภาคนี้ต้องการพลังงาน แต่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังเป็นภัยคุกคาม เราต้องหาจุดสมดุลระหว่างความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้น กับความจําเป็นที่จะต้องลดรอยเท้าคาร์บอน” นายเซย์เอด กล่าว

นายนิรันดร โรจนสมสิทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานโครงการผลิตในประเทศ บริษัท ปตท.สผ. เปิดเผยว่า ปตท.สผ. จะเริ่มดักจับและกักเก็บคาร์บอนในปี 2025 หรือ 2026 โดยเริ่มจากแหล่งสำรวจและผลิตในอ่าวไทย

Advertisement

พร้อมกับระบุว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลจะยังคงเป็นแหล่งพลังงานที่พึ่งพาได้มากที่สุดต่อไปในระ ยะเวลา 20 ปี หลังจากนั้นจึงค่อย ๆ เปลี่ยนผ่าน พร้อม ๆ กับการพัฒนาของเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน

“เชื้อเพลิงฟอสซิลและก๊าซธรรมชาติจะอยู่กับเราไปอีก 20 ปี เพราะเป็นแหล่งพลังงานที่พึ่งพาได้มากที่สุด แต่ไม่ช้าก็เร็ว เชื้อเพลิงฟอสซิลจะหมดไป” นายนิรันดร กล่าว

ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนกัน คือปัจจัยที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่พอสำหรับการรับมือกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศ และการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนในเชิงนโยบาย

“เราต้องการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก มาร่วมมือกันเถอะ” ดร. ลิงค์กล่าว