การนิคมฯ เซ็น “ไทยแท้งค์ เทอร์มินัล” ได้สิทธิบริหารท่าเรือขนถ่ายสินค้าเหลว

กนอ. เซ็น PPP ไทยแท้งค์ เทอร์มินัล ได้สิทธิบริหารท่าเรือขนถ่ายสินค้าเหลว
กนอ. เซ็นสัญญาร่วมลงทุน PPP กับ ไทยแท้งค์ เทอร์มินัล ได้สิทธิบริหารท่าเรือขนถ่ายสินค้าเหลว

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เซ็นสัญญาร่วมลงทุน PPP กับ “ไทยแท้งค์ เทอร์มินัล” บริหารจัดการท่าเรือสาธารณะขนถ่ายสินค้าเหลว คลังเก็บสินค้าเหลว อายุสัมปทาน 30 ปี รัฐได้ผลตอบแทนกว่า 20,000 ล้านบาท

วันที่ 12 ธันวาคม 2565 นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนและเงื่อนไขสำคัญของสัญญาร่วมลงทุน โครงการบริหารจัดการท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าเหลว ซึ่งเป็นโครงการร่วมลงทุนโครงการแรก ที่ กนอ. ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจการท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าเหลว และคลังเก็บสินค้าเหลว บริเวณท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง มีเนื้อที่โครงการรวม 182.1535 ไร่ ซึ่งบริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จำกัด เป็นผู้ผ่านการพิจารณาข้อเสนอร่วมลงทุน ในรูปแบบ Public Private Partnership (PPP) หรือร่วมทุนระหว่างรัฐ และเอกชน โดยเอกชนได้รับสิทธิในการประกอบกิจการท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าเหลว และคลังเก็บสินค้าเหลว

พร้อมอาคารและสิ่งปลูกสร้างบนพื้นที่โครงการ ระยะเวลาการให้สิทธิ 30 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา และจัดสรรผลตอบแทนให้แก่ภาครัฐตามข้อตกลง “โครงการบริหารจัดการท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าเหลว ถือเป็นโครงการร่วมลงทุนที่ 2 ที่ กนอ. ลงนามในสัญญาร่วมทุน ถัดจากโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 (ช่วงที่ 1)

โดยบริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จำกัด มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการท่าเรือมากกว่า 30 ปี กนอ.จึงเชื่อมั่นในศักยภาพของบริษัทในการดำเนินงาน โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ทำให้เกิดการเชื่อมโยงระบบขนส่งแบบไร้รอยต่อของประเทศไทยไปสู่ประตูเศรษฐกิจโลก

ซึ่งมีการเซ็นสัญญาเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 โดยเงื่อนไขมูลค่าการลงทุนภายใน 30 ปีข้างหน้า เราต่อรองได้มากกว่าที่ ครม.กำหนด จาก 10,600 ล้านบาท เป็น 14,881 ล้านบาท ถือเป็นความสำเร็จของคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารพื้นที่รองรับสินค้าเหลว ที่เชื่อว่าจะมีความต้องการเพิ่มขึ้นในอนาคต”

การลงนามในครั้งนี้ กนอ. จะให้สิทธิการบริหารจัดการท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าเหลวและคลังเก็บผลิตภัณฑ์เหลว เนื้อที่โครงการรวม 182.1535 ไร่ พร้อมอาคารและสิ่งปลูกสร้างบนพื้นที่โครงการ ระยะเวลาการให้สิทธิ 30 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา โดยบริษัทมีหน้าที่บำรุง รักษา และซ่อมแซมถังกักเก็บสินค้าเหลว จำนวน 102 ถัง (ถังเก็บแบบตั้งบนดิน On Ground) และถังกักเก็บของเสีย (Slop Tank) จำนวน 5 ถัง

รวมถึงงานก่อสร้างทดแทนถังกักเก็บสินค้าเหลวข้างต้น เพื่อรักษามาตรฐานของถังกักเก็บสินค้าเหลวให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ราชการกำหนด สามารถรองรับปริมาณสินค้าเหลวได้ไม่ต่ำกว่า 723,000 ลูกบาศก์เมตรตลอดระยะเวลาโครงการ และให้มีการลงทุนเพิ่มพร้อมออกค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการตลอดระยะเวลา 30 ปี มูลค่า 14,881 ล้านบาท


โดย กนอ.จะได้ผลตอบแทนตลอดระยะเวลาโครงการเป็นเงินมูลค่ารวม 20,236.68 ล้านบาท ทั้งนี้ ครม.กำหนดให้มีการเจรจาเพื่อเพิ่มสัดส่วนของบริษัทไทยเพิ่มมากขึ้น เพราะปัจจุบันบริษัทไทยมีความเชี่ยวชาญมากขึ้นเมื่อเทียบกับ 30 ปีที่ผ่านมา สำหรับบริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC ในเครือ ปตท. และบริษัท Vopak ของเนเธอร์แลนด์