ของขวัญปีใหม่กระทรวงอุตสาหกรรม สุริยะ จัดใหญ่ 4 มิติ

สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

กระทรวงอุตสาหกรรม มอบของขวัญปีใหม่ 2566 ผ่านนโยบาย 4 มิติ ลดต้นทุนผลิต-เพิ่มสภาพคล่องธุรกิจ-กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ทั้งเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้ผู้ประกอบกิจการโรงงาน รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส พร้อมสินเชื่อ “ดีพร้อมเปย์” ให้เงินทุนหมุนเวียนช่วยเหลือ

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ในปี 2565 ภาคอุตสาหกรรมไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้น เริ่มฟื้นตัวหลังจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 คลี่คลายลง กระทรวงอุตสาหกรรม ได้บูรณาการความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน จัดโครงการและกิจกรรม เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2566 ให้กับผู้ประกอบการ และคนไทยทั้งประเทศ ผ่านนโยบาย 4 มิติ

คือ 1.การสร้างความสำเร็จให้ภาคธุรกิจ 2.การดูแลสังคมโดยรอบโรงงานอุตสาหกรรม 3.การรักษาสิ่งแวดล้อม และ 4.การกระจายรายได้ให้กับประชาชนเพื่อมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชน ช่วยลดต้นทุนการผลิต เพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน เพิ่มความสะดวกให้กับประชาชน และขยายโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการมากขึ้น

Advertisement

นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการส่งเสริม ผลักดันให้อุตสาหกรรมไทยพัฒนาด้วยความยั่งยืน ทุกกิจกรรม และโครงการที่พร้อมจะช่วยเหลือผู้ประกอบการในทุกระดับ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ทั้งชุมชน สังคม และอุตสาหกรรมเติบโตไปด้วยกัน ดังนี้

มิติที่ 1 มุ่งสร้างความสำเร็จให้ภาคธุรกิจ โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) มีนโยบายยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน 2566 โรงงานอุตสาหกรรมจำพวกที่ 2 และ 3 ทุกขนาด จำนวน 60,283 โรงงาน คาดเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมทั่วประเทศ รวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจ คิดเป็นวงเงินรวม 282,743,550 บาท พร้อมประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องจักร 2566 จำนวน 1,200 ราย คิดเป็นวงเงินรวม 2 ล้านบาท ลดภาระค่าใช้จ่ายให้ผู้ประกอบการได้จำนวนมาก

ณัฐพล รังสิตพล
ณัฐพล รังสิตพล

ขณะที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) มุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ มอบส่วนลดจากการจำหน่ายมาตรฐานของ ISO และ IEC ในอัตรา 30% เพื่อช่วยผู้ประกอบการลดต้นทุน พร้อมทั้งให้บริการตรวจสอบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เดินหน้าจัดงานอุตสาหกรรมแฟร์ “ซื้อของไทย ใช้ของดี สร้างอาชีพ เสริมธุรกิจที่ดีพร้อม” ทั่วประเทศ

Advertisement

เพื่อช่วยเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้าจากผู้ผลิต ส่งถึงมือผู้บริโภคโดยตรงภายใต้กลไก “ตลาดชุมชนดีพร้อม” คาดว่าจะสามารถกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ไม่น้อยกว่า 12,000 ล้านบาท พร้อมจัดให้มีการช่วยเหลือทางด้านสินเชื่อแก้ผู้ประกอบการด้วยสินเชื่อพิเศษ “ดีพร้อมเปย์” อีกทางหนึ่ง

ขณะที่ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (sme bank) จัดของขวัญเป็นบัตรแทนเงินสดสำหรับผู้ใช้บริการสินเชื่อสูงสุด 5,000 บาท

ส่วนมิติที่ 2 การดูแลสังคมโดยรอบโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม ได้สั่งการให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) จัดโครงการเหมืองแร่ปลอดภัย ห่วงใยประชาชน ต่อเนื่องปีที่ 6 และมอบหมายให้ผู้ประกอบการเหมืองแร่ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพให้กับประชาชนโดยรอบพื้นที่ โดยในปี 2565 มีผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพไปแล้ว 18,156 คน

Advertisement

มิติที่ 3 ประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม การลดมลพิษที่เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) จัดหาเครื่องสางใบอ้อยให้ชาวไร่อ้อยยืมใช้งานในการตัดอ้อยสด จำนวน 288 เครื่อง เพื่อเป็นการลดมลพิษจากฝุ่น PM 2.5 ที่เกิดจากการเผาอ้อยในฤดูการผลิต ปี 2565/2566 ซึ่งชาวไร่อ้อยจะได้รับประโยชน์จากเครื่องสางใบอ้อยประมาณ 600 ราย ทั่วทั้ง 4 ภูมิภาค

นอกจากนี้ เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ประมาณ 12 แห่ง จะได้รับการลดหย่อนค่ากำกับการบริการ ประมาณ 2.7 ล้านบาท และผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมที่ได้รับรองมาตรฐานการสนับสนุนการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของ กนอ. ประมาณ 2,000 แห่ง จะได้รับการลดหย่อน หรือยกเว้นค่าบริการอนุญาตด้านการใช้ที่ดิน และประกอบกิจการ และด้านสิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช้ภาษี คิดเป็นเงินประมาณ 3.5 ล้านบาท

และในมิติที่ 4 ของขวัญจากกระทรวงอุตสาหกรรมถึงประชาชน เน้นกระจายรายได้ให้กับประชาชน เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ “ดีพร้อม” จัดโครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อมภายใต้กลไก “คนชุมชนดีพร้อม” ขับเคลื่อนชุมชนสร้างรายได้จากฐานราก

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย จัดโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยในการบริหารจัดการแหล่งน้ำและซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรในไร่อ้อยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ปี 2565-2567 ซึ่งจะช่วยเหลือในด้านแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ และจัดให้มีการนำเครื่องจักรการเกษตรเข้ามาช่วยเพิ่มผลผลิตให้ได้มากขึ้น ตั้งเป้าหมายว่าจะสามารถช่วยเกษตรกรได้ประมาณ 3,000 คน

“ทั้ง 4 มิติ เป็นของขวัญที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดเตรียมไว้เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ และประชาชนไทยทุกคน ให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน เพราะภาคอุตสาหกรรมถือเป็นรากฐานของความเจริญก้าวหน้าของสังคมโดยรวม”