เสนอตั้ง “จุฬา สุขมานพ” นั่งเลขาฯอีอีซีคนใหม่ รอประยุทธ์เคาะ ม.ค. 2566

จุฬา สุขมานพ
จุฬา สุขมานพ

คณะกรรมการสรรหา เสนอแต่งตั้ง “จุฬา สุขมานพ” ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม เป็น เลขาฯ อีอีซีตามคาด “ประยุทธ์” ให้เดินตามขั้นตอนจนเสร็จแล้วค่อยกลับมาเสนอใหม่ คาดเคาะในการประชุมบอร์ดครั้งหน้า ม.ค.2566 ด้านศูนย์ธุรกิจEEC เมืองใหม่ ชดเชยให้ชุมชนแล้ว 1,400 ล้านบาท เตรียมชงเป็นเขตส่งเสีิมกิจการพิเศษดึงผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศร่วมออกแบบ

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 นางพจนีย์ อรรถโรจน์ภิญโญ รองเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ. หรือ EEC) กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ซึ่งมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ว่า…

ที่ประชุมโดยคณะกรรมการสรรหาได้ขอเสนอชื่อแต่งตั้ง “นายจุฬา สุขมานพ” ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม เป็นวาระลับเข้าบอร์ดเพื่อพิจารณา ในตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (เลขาฯ EEC) คนใหม่ แทนนายคณิศ แสงสุพรรณ

               
พจนีย์ อรรถโรจน์ภิญโญ
พจนีย์ อรรถโรจน์ภิญโญ

โดยหลังจากนี้จะต้องเจรจาต่อรองค่าตอบแทนกันอีกครั้ง เมื่อเจรจาเสร้จแล้ว จะเสนอให้นายกรัฐมนตรี ลงนามในสัญญาต่อไป

“วันนี้นายกฯ ยังไม่เคาะแต่งตั้งเลย เพราะเราต้องทำใหเสร็จตามกระบวนการก่อน แล้วจะเสนอเข้า กพอ. อีกครั้งเดือน ม.ค.2566 ครั่งหน้าแน่นอน เราต้องเชิญอนุกรรมการประชุมด่วน และต้องปรึกษาฝ่ายกฎหมายในหลายๆ เรื่อง เพราะเราต้องรีบมีเลขาฯ คนใหม่ จะได้มาขับเคลื่อนแผนงานทันที”

ทั้งนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบโครงการศูนย์ธุรกิจEEC เมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ ซึ่งขณะนี้ทำการจ่ายค่าชดเชยให้ประชาชนในพื้นที่กว่า 1,400 ล้านบาท (งบประมาณปี 2566) จำนวนพื้นที่ประมาณ 2,400 ไร่

โดยในเฟสแรกยังต้องการพื้นที่อีกประมาณ 3,300 ไร่ ซึ่งจะของบประมาณปี 2567 เพื่อจ่ายค่าชดเชยอีก 2,500 ล้านบาท ในขณะเดียวกันในต้นปี 2566 เตรียมเป็นบิดดิ้งเพื่อหาผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ เก่งในเรื่องการออกแบบใหม่ที่สำเน็จมาแล้ว เช่น เกาหลี ซาอุดิอาระเบีย ญี่ปุ่น อเมริกา และอังกฤษ มาร่วมออกแบบเมือง คาดว่าจะได้ผู้เชี่ยวชาญภายในเดือน มี.ค. 2566 และจะใช้เวลาออกแบบ 18 เดือน

ในระหว่างนี้จะเสนอให้ ศูนย์ธุรกิจEEC เมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ เป็นเขตส่งเสริมกิจการพิเศษด้วยเช่นกัน

ทางด้าน นางธัญรัตน์ อินทร รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ. หรือ EEC) กล่าวว่า ที่ประชุมยังเห็นชอบโครงการโรงพยาบาลปลวกแดง 2 (ขนาดเล็ก 120-200 เตียง) จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นการลงทุนร่วมกันระหว่างรัฐและเอกชน (PPP) รองรับการรักษาตามสิทธิประกันสังคมและผู้ประกันตนในพื้นที่กว่า 200,000 ราย

โดยขณะนี้ใช้งบไปแล้ว 270 ล้านบาทเดินหน้าก่อสร้างในเฟสแรก และภายในต้นปี 2566 จะเริ่มประกาศเชิญชวนการคัดเลือกเอกชนเพิ่มลงทุนเพิ่ม และประกาศผลพร้อมลงนามสัญญาร่วมลงทุนภายในกลางปี 2566 โครงการจะใช้เวลาก่อสร้าง 3 ปี มีระยะเวลาดำเนินโครงการ 50 ปี