ค้าภายใน ปูพรมตรวจการปิดป้ายราคา-บริการ ชี้ร้องเรียนลดลง 25%

อธิบดีกรมการค้าภายในตรวจการปิดป้ายราคาสินค้าและบริการ

กรมการค้าภายใน ปูพรมตรวจสอบการปิดป้ายราคาสินค้า-บริการ พร้อมมาตรวัดน้ำมัน ส่งท้ายปี 2565 ชี้พบการร้องเรียนลดลง 25% หากพบกระทำผิดดำเนินคดีทันที

วันที่ 30 ธันวาคม 2565 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565-28 ธันวาคม 2565 กรมการค้าภายในได้ปูพรมตรวจการปิดป้ายราคาสินค้าและบริการในหลายพื้นที่ ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า ตลาดสด

รวมทั้งตรวจมาตรวัดน้ำมันในสถานีบริการน้ำมัน ก๊าซ LPG และ NGV ตรวจสอบเครื่องชั่ง ตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคา ตรวจสอบเรื่องการบรรจุหีบห่อ รวมไปถึงการตรวจเรื่องร้องเรียน

               

โดยตั้งแต่ต้นปี 2565 ที่ผ่านมา พบว่ามีการร้องเรียนลดลง 25% จากประมาณ 4,200 เรื่องในปี 2564 เป็น 3,245 เรื่องในปี 2565 โดยพบว่าผู้ประกอบการมีการปฏิบัติตามกฎหมาย และระมัดระวังมากขึ้น อีกทั้งเมื่อพบผิดกรมมีการดำเนินคดีในทุกกรณี

และเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ได้มาตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสินค้า ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารสายใต้ใหม่ร่วมกับส่วนงานบริการเดินรถบรมราชชนนี (สายใต้) จากการตรวจสอบพบว่าร้านอาหาร ร้านค้า และบริการต่าง ๆ มีการปิดป้ายแสดงราคาอย่างถูกต้อง ชัดเจน

สำหรับราคาอาหารในบริเวณสถานีขนส่ง จากการสอบถามพี่น้องประชาชนที่มาใช้บริการ เห็นว่าราคาเป็นมิตรมากและรู้สึกพอใจ เพราะว่าราคาและปริมาณอาหารนั้นเหมาะสมสอดคล้องกัน

“ต้องขอบคุณสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ที่มาร่วมอำนวยการตรวจด้วย และได้พยายามช่วยเหลือกันในการที่จะควบคุมดูแลการจำหน่ายสินค้าให้เป็นไปตามกฎหมาย และขอบคุณผู้ประกอบการ ร้านค้าต่าง ๆ ก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มีการปิดป้ายแสดงราคา และพยายามที่จะมีการจัดโปรโมชั่นในหลาย ๆ ส่วนด้วยกัน เพราะที่นี่เองนอกจากมีอาหารแล้ว ก็มีการจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ของใช้ต่าง ๆ ด้วย ก็มีการลดราคาลงมาด้วย”

อย่างไรก็ตาม ฝากถึงผู้ประกอบการ ร้านค้าต่าง ๆ ในช่วงเทศกาลหยุดยาวปีใหม่ ขอให้ปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจน และอย่าฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หากพบจะมีความผิด กรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคา มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

กรณีที่ฉวยโอกาสขึ้นราคา หรือค้ากำไรเกินสมควร โทษจำคุก 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากพบเห็นพฤติกรรมลักษณะดังกล่าว แจ้งได้ที่สายด่วน 1569 ตลอด 24 ชั่วโมง