สุริยะ นำทัพบุกญี่ปุ่น ตั้งเป้าดึงเงินลงทุน 10,000 ล้าน โรดโชว์กลุ่ม EV

รถยนต์ไฟฟ้า รถอีวี
Photo : Pixabay

“กระทรวงอุตสาหกรรม” เปิดทริปโรดโชว์แรก 11-15 ม.ค. รับปี 2566 ดึงนักลงทุนญี่ปุ่น เจาะกลุ่มอุตสาหกรรม EV-อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ พร้อมหารือ METI ตอกย้ำศักยภาพการเป็นฐานการผลิตของไทย ถกบริษัทชั้นนำประจำจังหวัด Ishikawa กระชับความสัมพันธ์เพื่อเชื่อมโยงความร่วมมือกับ SMEs ไทย

วันที่ 10 มกราคม 2566 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 11-15 มกราคม 2566 มีกำหนดเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่น ณ เมืองอิชิกาวะ (Ishikawa) ประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วยนายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายใบน้อย สุวรรณชาตรี อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพื่อร่วมประชุมหารือความร่วมมือระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดอิชิกาวะ (Ishikawa) และกระทรวงอุตสาหกรรม รวมทั้งมีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MOU) ระหว่างกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และรัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดอิชิกาวะ ด้านความร่วมมือเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรม เพื่อสร้างโอกาสที่ดีในการกระชับความสัมพันธ์และผลักดันให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการ SMEs ไทยและญี่ปุ่น โดยเฉพาะผู้ประกอบการจากจังหวัดอิชิกาวะ

สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

ภายใต้แนวคิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน หรือโอทาไก (OTAGAI) เพื่อต่อยอดสู่การขยายความร่วมมือและยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งเกิดการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เครือข่าย ของหน่วยงานที่ดำเนินการด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ของไทยและญี่ปุ่น

Advertisement

นอกจากนี้จะมีการประชุมหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม (METI) ของญี่ปุ่น เพื่อเชิญชวนภาคเอกชนญี่ปุ่นขนาดใหญ่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นเป้าหมายของประเทศไทย อาทิ ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ดิจิทัล สุขภาพและการแพทย์ กลุ่ม BCG และโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในพื้นที่ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

“การเยือนญี่ปุ่นครั้งนี้ ถือเป็นการเยือนญี่ปุ่นครั้งแรกของปี 2566 และเป็นการต่อยอดขยายผลการประชุมหารือร่วมกับนายฮากิอูดะ โคอิจิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น ที่ประเทศไทยเมื่อช่วงปลายปี 2565 ที่ผ่านมา ตอกย้ำความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ (Strategic Partnership) อย่างรอบด้านกับญี่ปุ่น

และหารือแนวทางการพัฒนาความสัมพันธ์ในมิติ เศรษฐกิจที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันทั้งในระดับทวิภาคี อนุภูมิภาคและภูมิภาค สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของทั้งสองฝ่าย โดยมุ่งเป้าไปที่กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และแบตเตอรี่ และอุตสาหกรรม R&D ที่คาดว่าจะสามารถดึงดูดการลงทุนเข้าประเทศได้กว่า 10,000 ล้านบาท”

ทั้งนี้ ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อภาคอุตสาหกรรม และเป็นประเทศที่ลงทุนในไทยมากเป็นอันดับหนึ่งมาอย่างยาวนาน ซึ่งรัฐบาลไทยมุ่งมั่นเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจในไทยสำหรับเอกชนญี่ปุ่นตามคำแนะนำและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากภาคเอกชนญี่ปุ่น โดยไทยให้ความสำคัญกับการลงทุนของญี่ปุ่นในไทยและมองหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ทั้งสองประเทศจะได้ประโยชน์ร่วมกัน