ผู้ประกอบการยิ้ม “สมอ.” ใช้ระบบ E-license ออกใบอนุญาตภายใน 10 วัน

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา TISI Transformation เรื่อง สมอ. 4.0 : e-license ว่า การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศเพื่อขับเคลื่อนไปสู่ Thailand 4.0 นั้น จำเป็นต้องมีการกำหนดทิศทางให้ชัดเจน โดยกระทรวงอุตสาหกรรมมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) ซึ่งหนึ่งในแผนงานที่สำคัญได้แก่ การปฏิรูประบบการมาตรฐานโดยการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการด้านการมาตรฐาน และการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในกิจกรรมการมาตรฐานให้มีความสะดวก รวดเร็ว ดังนั้นจึงนำระบบ e-license เข้ามาใช้ใน สมอ. ถือเป็นก้าวแรกในการทำ Big Data กระทรวงอุตสาหกรรม


นายณัฐพล รังสิตพล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กล่าวว่า ระบบ e-license เป็นระบบที่ให้บริการในการยื่นคำขอรับใบอนุญาตผ่านระบบอินเตอร์เน็ท ทำให้กระบวนการออกใบอนุญาตดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ลดภาระให้กับผู้ประกอบการ

ซึ่งกระบวนการทำงานของ e-license ได้นำมาใช้เพื่อการรับรองผลิตภัณฑ์ของ สมอ. ซึ่งสามารถออกใบอนุญาตได้ภายใน 10 วันทำการ ครอบคลุม 10 มาตรฐาน และจะดำเนินการให้ครอบคลุม 173 มาตรฐานภายในปี 2561 โดยมีเป้าหมายให้สามารถออกใบอนุญาตได้ครบทุกมาตรฐาน ภายในปี 2562 เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการในการทำธุรกิจตามนโยบาย Ease of Doing Business ของรัฐบาล

ทั้งนี้ e-license จะประกอบด้วย 1.ระบบเว็บไซต์สำหรับผู้ประกอบการในการยื่นคำขอ และติดตามสถานะของคำขอรับใบอนุญาต 2.ระบบเว็บไซต์สำหรับเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเพื่อออกใบอนุญาต และบริหารติดตามการดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการออกใบอนุญาต 3.ระบบเว็บไซต์สำหรับหน่วยงานเครือข่ายของ สมอ. ได้แก่ หน่วยตรวจ และห้องปฏิบัติการทดสอบในการประสาน สมอ. เพื่อการดำเนินการออกใบอนุญาต การนำระบบดังกล่าวมาใช้จะส่งผลให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ สมอ. ได้เริ่มเปิดรับคำขอรับใบอนุญาตผ่านระบบ e-license แล้ว เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา

Previous article5 แปลงที่ดินแพงสุดในยุคนี้…ราคาตารางวาระดับหลักล้าน!!
Next article“อภิสิทธิ์” ชี้ตำรวจรับอั่งเปา ผู้มีอิทธิพล เข้าข่ายผลประโยชน์ขัดกัน