WEH ปัดไม่มีปัญหาสภาพคล่อง อวดกำไรสุทธิปี’65 ทะลุ 5.3 พันล้าน

Wind Energy Holding

วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง ปัดไม่มีปัญหาสภาพคล่อง เผยผลประกอบการรายได้ในปี 2565 รักษาทะลุ 1 หมื่นล้านบาท กวาดกำไรสุทธิ 5.3 พันล้านบาท ผ่านรอบ 2 โครงการพลังงานหมุนเวียน 150 MW อุทธรณ์อีก 400 MW

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นายณัฐพศิน เชฎฐ์อุดมลาภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด (WEH) เปิดเผยว่า ปีที่ผ่านมานับเป็นปีแห่งความท้าทายของวินด์ เอนเนอร์ยี่ฯ ที่เรากลับมาเน้นขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ และประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการโครงการต่าง ๆ ในปัจจุบันเป็นอย่างดี

แม้ว่าโครงการวะตะแบกวินด์ จะเกิดปัญหาขึ้น แต่บริษัทก็สามารถเข้าไปดูแลแก้ปัญหาได้ด้วยดี โดยมีบริษัทที่ปรึกษาระดับโลกและบริษัทประกันภัยเข้ามาช่วยดูแลโครงการนี้อย่างใกล้ชิด ซึ่งกรณีนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อรายได้ของบริษัท

“ยืนยันว่าบริษัทไม่เคยประสบปัญหาเรื่องกระแสเงินสด (cash flow) เพราะเรามีทีมบริหารที่มีความเชี่ยวชาญสูงและมีความสามารถในการบริหารจัดการที่ดี เห็นได้จากที่เรารักษาระดับรายได้รวม 10,740 ล้านบาทในปีที่ผ่านมา พร้อมกับมีกำไรสุทธิสูงถึง 5.3 พันล้านเมื่อสิ้นสุดปี 2565”


ปัจจุบัน วินด์ เอนเนอร์ยี่ฯ มีบริษัทในเครือที่เข้ายื่นเสนอขายไฟฟ้าพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนผ่านเกณฑ์ในรอบแรกเข้าสู่รอบ 2 สุทธิ 150 เมกะวัตต์ และกำลังอยู่ในระหว่างการอุทธรณ์อีกประมาณ 400 เมกกะวัตต์ ซึ่งเป็นการขยายกำลังการผลิตจากปัจจุบันที่มีอยู่แล้ว 717 เมกะวัตต์ในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิ