จับรถบรรทุกขนย้ายมะพร้าวแก่อินโดนีเซีย ผ่านศรีราชา ไม่มีใบอนุญาต

อุดม ศรีสมทรง
อุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน

กรมการค้าภายใน ผนึกกำลังตำราวจทางหลวง ตรวจรถบรรทุกพ่วงคอนเทรนเนอร์ห้องเย็น 5 คัน พบขนย้ายมะพร้าวผลแก่จากอินโดนีเซีย ไม่มีหนังสืออนุญาตการขนย้ายฯ จึงจับกุมผู้ขับขี่ดำเนินทางกฎหมายทันที

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 กรมฯได้นำทีมเจ้าหน้าที่สายตรวจ ร่วมกับนายตรวจชั่งตวงวัด กองชั่งตวงวัด พาณิชย์จังหวัดชลบุรี เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง ส.ทล.2 กก.3 บก.ทล. ตั้งจุดตรวจสอบการขนย้ายการขนย้ายสินค้าเกษตร บริเวณถนนการท่าเรือประตูตรวจสอบ 1 (ท่าเรือแหลมฉบัง)

พบรถบรรทุกพ่วงคอนเทรนเนอร์ห้องเย็น จำนวน 5 คัน ขนย้ายมะพร้าวผลแก่ที่นำเข้าจากประเทศอินโดนีเซียเข้ามาในเขตอำเภอศรีราชา ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมการขนย้ายมะพร้าวตามกฎหมาย เพื่อนำสินค้าไปส่งยังจังหวัดสมุทรสาคร ปริมาณรวม 152 ตันเศษ โดยไม่มีหนังสืออนุญาตการขนย้ายฯ จึงได้ดำเนินการจับกุมผู้ขับขี่ทั้ง 5 ราย

พร้อมนำส่งของกลางให้พนักงานสอบสวน สภ.แหลมฉบัง จ.ชลบุรี ดำเนินคดีความผิดฐานฝ่าฝืนประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 28 พ.ศ. 2565 เรื่อง การควบคุมการขนย้ายมะพร้าวผลแก่ เนื้อมะพร้าวขาว และเนื้อมะพร้าวแห้งที่นำเข้าจากต่างประเทศ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ กรมการค้าภายในได้ประสานบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบการนำเข้าและการขนย้ายสินค้าเกษตรให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัดอย่างต่อเนื่อง และขอเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

หากพบว่ามีการลักลอบขนย้ายสินค้าเกษตร ต้องระวางโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542

หากเกษตรกรรรายใดไม่ได้รับความเป็นธรรมในการขายสินค้าเกษตร รวมทั้งพบเห็นหรือทราบเบาะแสการเอาเปรียบเกษตรกร สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ


อย่างไรก็ดี กรมฯให้ความสำคัญในการตรวจเข้มการลักลอบขนย้ายสินค้าเกษตรที่นำเข้าจากต่างประเทศเข้ามาภายในประเทศ ตามท่าเรือสินค้าและด่านศุลกากรที่เป็นต้นทางการนำเข้า เพื่อให้ผู้ขนย้ายสินค้าเกษตรปฏิบัติถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นการป้องปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตร ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาผลผลิตสินค้าเกษตรภายในประเทศ และได้ทำงานอย่าง บูรณาการณ์ เจ้าหน้าที่สายตรวจเฉพาะกิจ กรมการค้าภายใน สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานชั่งตวงวัด กรมศุลกากร การท่าเรือแห่งประเทศไทย ตำรวจทางหลวง และกรมการขนส่งทางบก ดำเนินการตรวจสอบอย่างเข้มงวด