ทลายแหล่งค้ายา อาหารสัตว์เถื่อนออนไลน์ย่านหลักสี่ ยึดของกลาง 50 ล้าน

ปศุสัตว์สนธิกำลัง อย.และตำรวจ ปคบ.ทลายแหล่งค้ายาสัตว์ อาหารสัตว์เถื่อนออนไลน์ย่านหลักสี่ กรุงเทพฯ ยึดของกลางมูลค่า 50 ล้าน

วันที่ 14 มีนาคม 2566 นายสัตว์แพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ล่าสุด (13 มีนาคม 2566) กรมปศุสัตว์สนธิกำลังร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (ปคบ.) เข้าตรวจสอบสถานที่จำหน่ายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ ในพื้นที่เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ตามที่ได้รับข้อมูลร้องเรียนผ่านสื่อออนไลน์ว่ามีการผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะและยาสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต และจำหน่ายอาหารสัตว์และยาสัตว์ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน

ผลการตรวจสอบพบอาหารสัตว์และยาสัตว์ที่ไม่มีทะเบียน จำนวนกว่า 100 รายการ มูลค่ากว่า 50 ล้านบาท เข้าข่ายกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 มาตรา 15 ผลิตอาหารสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษตามมาตรา 74 จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ มาตรา 56 (4) ขายอาหารสัตว์ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน มีโทษตามมาตรา 86 จำคุกตั้งแต่ 1-5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000-100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

และกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 มาตรา 12 ผลิตยาโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษตามมาตรา 101 จำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 10,000 บาท และมาตรา 72 (4) ขายยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน มีโทษตามมาตรา 122 จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เจ้าหน้าที่จึงได้ยึดอาหารสัตว์และยาสัตว์ พร้อมเก็บตัวอย่างของกลางดังกล่าวส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป

อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวเพิ่มเติมว่า การปราบปรามผู้กระทำความผิดผ่านสื่อออนไลน์ที่ดำเนินการ โดยสารวัตรปศุสัตว์ไซเบอร์ เพื่อปกป้องประชาชน รวมถึงเกษตรกรให้ได้รับสินค้าและบริการทางปศุสัตว์ที่มีมาตรฐาน ได้รับการตรวจสอบที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้ให้ความสำคัญต่อการให้บริการด้านสินค้าและบริการ ที่เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์อย่างมาก

เนื่องจากในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงด้านการผลิต การขายสินค้าและบริการด้านปศุสัตว์ทางสื่อออนไลน์มากขึ้น อาจเป็นช่องทางให้พบผู้กระทำผิดมากขึ้น ดังนั้นการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อตรวจสอบมีความจำเป็นอย่างยิ่ง

ทั้งนี้สารวัตรปศุสัตว์ไซเบอร์เป็นแนวนโยายที่ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบนโยบายให้กรมปศุสัตว์ ให้ดำเนินการป้องการและปราบปราม การค้าอาหารสัตว์และยาสัตว์ ที่ไม่ได้รับอนุญาตทางสื่อออนไลน์ กรมปศุสัตว์ได้จัดตั้งทีมสารวัตรปศุสัตว์ไซเบอร์ ทำหน้าที่ปกป้องเกษตรกรและประชาชนให้ได้รับสินค้าและบริการทางปศุสัตว์ที่มีมาตรฐาน และปราบปรามการจำหน่ายสินค้าที่ผิดกฎหมาย

โดยสารวัตรปศุสัตว์ไซเบอร์ จะมีทีมงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกฎหมายต่าง ๆ คอยมอนิเตอร์หาข่าว ควบคู่กับการใช้ Social Media Monitoring Tool ช่วยมอนิเตอร์ Social Network หลาย ๆ ช่องทาง และเชื่อมโยงข้อมูลกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (ปคบ.) และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES)


สำหรับการจับกุมผู้กระทำผิดในครั้งนี้เป็นการสนธิกำลังของทั้ง 3 หน่วยงานคือ กรมปศุสัตว์ตำรวจ ปคบ. และ อย. หากประชาชนต้องการแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลเพิ่มเติม สามารถแจ้งได้ที่แอปพลิเคชั่น DLD 4.0 หรือสายด่วนกรมปศุสัตว์ 06-3225-6888 ตลอด 24 ชั่วโมง