การค้าชายแดน-ผ่านแดน ก.พ. 2566 ลดลง 0.34%

การค้าขาย ชายแดน ข้ามแดน

การค้าชายและแดนผ่านแดน เดือนกุมภาพันธ์ 2566 มีมูลค่า 135,137 ล้านบาท ลดลง 0.34% พร้อมหนุนและผลักดันให้การค้าเติบโต

วันที่ 30 มีนาคม 2566 นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยตัวเลขการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน เดือนกุมภาพันธ์ 2566 พบว่า มีมูลค่าการส่งออกชายแดนและผ่านแดน 135,137 ล้านบาท ลดลง 0.34% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน

การค้าชายแดนและผ่านแดน เดือนกุมภาพันธ์ 2566 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 135,137 ล้านบาท ลดลง 0.34% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็นการส่งออกมูลค่า 72,901 ล้านบาท ลดลง 6.17% และการนำเข้ามูลค่า 62,236 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.48% โดยไทยได้ดุลการค้าในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ทั้งสิ้น 10,665 ล้านบาท

               

1.1 การค้าชายแดนกับ 4 ประเทศ (มาเลเซีย สปป.ลาว เมียนมา และกัมพูชา) เดือนกุมภาพันธ์ 2566 มีมูลค่าการค้ารวม 82,180 ล้านบาท ลดลง 6.60% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็นการส่งออกมูลค่า 49,309 ล้านบาท ลดลง 7.45% และการนำเข้ามูลค่า 32,871 ล้านบาท ลดลง 5.29%

1.1.1 มาเลเซีย มูลค่าส่งออก 13,185 ล้านบาท (-11.65%) สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ น้ำยางข้น เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ อื่น ๆ และส่วนประกอบคอมพิวเตอร์

1.1.2 สปป.ลาว มูลค่าส่งออก 12,903 ล้านบาท (-5.32%) สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ น้ำมันดีเซล น้ำมันสำเร็จรูปอื่น ๆ และน้ำตาลทรายขาว

1.1.3 เมียนมา มูลค่าส่งออก 11,438 ล้านบาท (-3.35%) สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ น้ำมันดีเซล น้ำสำเร็จรูปอื่น ๆ และน้ำมันปาล์ม

1.1.4 กัมพูชา มูลค่าส่งออก 11,783 ล้านบาท (-8.62%) สินค้าสำคัญได้แก่ รถยนต์ เครื่องดื่มอื่น ๆ และรถปิคอัพ รถบัส และรถบรรทุก

1.2 การค้าผ่านแดนไปประเทศที่สาม (จีน สิงคโปร์ เวียดนาม และประเทศอื่น ๆ) เดือนกุมภาพันธ์ 2566 มีมูลค่ารวม 52,957 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.24% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็นการส่งออกมูลค่า 23,592 ล้านบาท ลดลง 3.36% และการนำเข้ามูลค่า 29,365 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.61% โดยจีนยังเป็นตลาดส่งออกหลัก

1.2.1 จีน มูลค่าส่งออก 11,015 ล้านบาท (+25.89%) สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ ทุเรียนสด ผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆ และน้ำยางข้น

1.2.2 สิงคโปร์ มูลค่าส่งออก 3,279 ล้านบาท (-17.35%) สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ อื่น ๆ และแผงวงจรไฟฟ้า

1.2.3 เวียดนาม มูลค่าส่งออก 3,283 ล้านบาท (-5.34%) สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ อุปกรณ์กึ่งตัวนำ น้ำแร่น้ำอัดลมที่ปรุงรส และส่วนประกอบและอุปกรณ์ อื่น ๆ

1.2.4 ประเทศอื่น ๆ (เช่น ฮ่องกง สหรัฐ และญี่ปุ่น) มูลค่าส่งออก 6,015 ล้านบาท (-26.89%)

การดำเนินงานของกระทรวงพาณิชย์เพื่อสนับสนุนการค้าชายแดน โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค อาทิ การผลักดันเปิดจุดผ่านแดนเพื่อขนส่งสินค้าภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดย ณ วันที่ 21 มีนาคม 2566 มีจุดผ่านแดนฝั่งไทยเปิด 87 แห่ง จากทั้งหมด 97 แห่ง ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านเปิด 74 แห่ง (สถานะคงเดิมตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566)

การดำเนินโครงการ “จับคู่กู้เงิน” สถาบันการเงินกับ SMEs ส่งออก โดยร่วมมือกับ EXIM Bank และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ในการปล่อยสินเชื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่อยู่ในห่วงโซ่การส่งออก รวมถึงผู้ประกอบการค้าชายแดน ซึ่ง ณ วันที่ 17 มีนาคม 2566 มีผู้ประกอบการยื่นขอสินเชื่อ 1,510 ราย วงเงินรวม 6,339.2 ล้านบาท อนุมัติวงเงินแล้ว 1,476 ราย วงเงินรวม 6,202.3 ล้านบาท