บอร์ด กยท. ยืดเวลาปลอดดอกเบี้ยสินเชื่อโครงการชะลอยางฯ ถึง มิ.ย. 66

ยางพารา ยางแผ่น น้ำยาง

บอร์ด กยท.ไฟเขียวขยายระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยสินเชื่อโครงการชะลอการขายยางฯ ยาว 3 เดือน จนถึงเดือนมิถุนายน 2566 บรรเทาความเดือดร้อน เพิ่มทางเลือกให้สามารถตัดสินใจขายยางในช่วงราคาที่เกษตรกรพอใจ

วันที่ 31 มีนาคม 2566 นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย พิจารณาเห็นชอบขยายเวลาปลอดดอกเบี้ยสินเชื่อหมุนเวียนค่ายางโครงการชะลอการขายยางของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง ตั้งแต่เดือนเมษายน-มิถุนายน 2566 เป็นเงินกว่า 2.041 ล้านบาท จากหลักเกณฑ์เดิมที่กำหนดระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยภายใน 3 เดือน

หลังจากเกษตรกรนำยางเข้าร่วมโครงการ ดังนั้น เกษตรกรทุกรายที่ยังอยู่ระหว่างรับสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนจากโครงการชะลอยาง (นำผลผลิตยางเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่ ก.ค. 65-มี.ค. 66) และยังจัดเก็บยางไว้ไม่ได้จำหน่าย จะได้รับการยกเว้นเก็บดอกเบี้ยดังกล่าว

นายณกรณ์กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เล็งเห็นความสำคัญในคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรชาวสวนยางในช่วงที่ราคายางผันผวน จึงได้ดำเนินการขยายระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยสินเชื่อโครงการชะลอยาง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเพิ่มทางเลือกให้เกษตรกรสามารถตัดสินใจขายยางในช่วงที่ต้องการได้ ไม่ต้องเร่งระบายยางในสถานการณ์ที่ราคายางผันผวน

“การขยายระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยในครั้งนี้ เป็นการเพิ่มทางเลือกให้เกษตรกรไม่จำเป็นต้องรีบนำยางออกมาขาย ช่วยให้เกษตรกรสามารถตัดสินใจขายยางเมื่อราคายางเหมาะสมและเกษตรกรพอใจในราคาที่ต้องการขาย” นายณกรณ์กล่าว

Advertisment