ซีพีเอฟ รับใบรับรอง ยกเลิกใช้ถ่านหิน 100% สำหรับกิจการในประเทศไทย

ซีพีเอฟรับมอบใบรับรองความสำเร็จ “โครงการ CPF Coal Free by the Year 2022” จาก LRQA หลังยกเลิกใช้ถ่านหิน 100% สำหรับกิจการในประเทศไทย

วันที่ 4 เมษายน 2566 นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ รับมอบใบรับรอง “โครงการ CPF Coal Free by the Year 2022” จากนายวิชัย หาญธำรงวิทย์ ผู้จัดการฝ่ายตรวจประเมิน ประจำสาขาประเทศไทย บริษัท LRQA (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี นายพีรพงศ์ กรินชัย ผู้บริหารสูงสุด สายงานวิศวกรรมกลาง นางสาวอนรรฆวี ชูรัตน์ ผู้บริหารสูงสุดด้านการตลาด ร่วมในพิธีด้วย

ซีพีเอฟรับใบรับรองยกเลิกใช้ถ่านหิน 100 % สำหรับกิจการในประเทศไทย

               

ทั้งนี้ LRQA ได้ทวนสอบและรับรองความสำเร็จการยกเลิกใช้ถ่านหิน 100% สำหรับกิจการในประเทศไทยของซีพีเอฟ

นายประสิทธิ์กล่าวว่า ซีพีเอฟมีความมุ่งมั่นในเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero) ในปี 2050 ซึ่งโครงการยกเลิกการใช้ถ่านหิน (CPF Coal Free 2022) เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ซีพีเอฟใช้เวลาดำเนินงานมาค่อนข้างยาวนานถึง 6 ปี และจะดำเนินการเพื่อขยายผลต่อไปในส่วนของกิจการในต่างประเทศด้วย ถือว่าเป็นต้นแบบ Pilot Project ที่สำคัญ

เราหวังว่าจะเป็นโครงการที่ช่วยเชิญชวนบริษัทอื่น ๆ ในประเทศไทย ร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมและอากาศ และขอขอบคุณทีมงานของซีพีเอฟทุกคนที่ทุ่มเท ผลักดันให้โครงการประสบความสำเร็จ มุ่งหวังว่าการทำงานของพวกเราทุกคน เป็นการช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างยั่งยืน

ด้านนายวิชัย หาญธำรงวิทย์ ผู้จัดการฝ่ายตรวจประเมิน ประจำสาขาประเทศไทย LRQA กล่าวว่า LRQA มีความยินดีที่มีโอกาสมอบใบรับรองในการทวนสอบ เพื่อเป็นการยืนยันว่าซีพีเอฟได้ยกเลิกการใช้ถ่านหินสำหรับกิจการในประเทศไทย ซึ่งถือเป็นความมุ่งมั่นของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัจจุบัน บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯและบริษัทชั้นนำ ได้แสดงความมุ่งมั่นในการยกเลิกการใช้ถ่านหินโดยหันมาใช้พลังงานทดแทน

ซีพีเอฟถือเป็นผู้นำ (Leader) ในการประกาศยกเลิกการใช้ถ่านหิน และอยากให้บริษัทอื่น ๆ ที่มีความพร้อมเปลี่ยนการใช้พลังงานจากการใช้ถ่านหินเป็นหลัก มาเป็นการใช้พลังงานในรูปแบบอื่น เพื่อร่วมกันดูแลโลกให้มีสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดี

ทั้งนี้ ซีพีเอฟได้ประกาศนโยบาย CPF Coal Free 2022 มาตั้งแต่ปี 2019 (พ.ศ. 2562) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกเลิกการใช้ถ่านหินในกิจการประเทศไทย โดยในขณะนั้น มีหน่วยงานของซีพีเอฟ ที่ยังคงใช้ถ่านหินเพื่อเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไอน้ำ 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกบางนา กม.21 โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำมหาชัย โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำหนองแค และ โรงงานแปรสภาพขนเป็ด ขนไก่ท้ายบ้าน

บริษัทฯจึงได้ลงทุนนำเทคโนโลยี มาใช้ในการปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ ทำให้สามารถยกเลิกการใช้ถ่านหินได้สำเร็จ 100 % ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2022 ที่ผ่านมา และได้มอบหมายให้บริษัท LRQA (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ทวนสอบอิสระ (Independent Third Party) ในการทวนสอบผลลัพธ์โครงการ ด้วยกระบวนการที่เป็นสากลและโปร่งใส