ฟันท่าข้าว จ.ยโสธร โกงเครื่องชั่งเอาเปรียบชาวนา

ท่าข้าว จ.ยโสธร

กรมการค้าภายในตรวจลานรับซื้อข้าวเปลือก จ.ยโสธร พบดัดแปลงเครื่องชั่ง เอาเปรียบชาวนา แจ้งความดำเนินคดีทันที

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายชาตรี อารีวงศ์ ผู้อำนวยการกองชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมการค้าภายในให้ความสำคัญในการกำกับดูแลความเป็นธรรมในการซื้อขายสินค้าเกษตร ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการเน้นย้ำให้ท่าข้าว และโรงสีต้องรับซื้อข้าวจากชาวนาอย่างเป็นธรรมมาโดยตลอด และได้สั่งการว่าหากพบว่ามีการกดราคารับซื้อ โกงน้ำหนัก หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่เป็นการเอารัดเอาเปรียบชาวนา กรมจะดำเนินคดีอย่างถึงที่สุด

กรมจึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สายตรวจออกตรวจสอบผู้ประกอบการค้าข้าว โรงสี และท่าข้าวอย่างเข้มงวด เพื่อป้องปราบไม่ให้ผู้ประกอบการเอาเปรียบเกษตรกร ชาวนา ซึ่งเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา นายกัมปนาท ยุทธศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น) บูรณาการร่วมกับสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าตรวจสอบเครื่องชั่งรถบรรทุกของลานรับซื้อข้าวเปลือกแห่งหนึ่งในจังหวัดยโสธร

               

จากการตรวจสอบพบว่าลานรับซื้อดังกล่าวมีการดัดแปลงเครื่องชั่ง โดยใช้รีโมตคอนโทรลควบคุมน้ำหนัก จึงได้ตรวจพิสูจน์ ทราบว่าสามารถใช้รีโมตโกงน้ำหนักได้ถึง 510 กก.ต่อครั้ง และยังพบว่ามีการแก้ไขดัดแปลงสปริงเครื่องชั่งให้แสดงน้ำหนักน้อยกว่าความเป็นจริง

นายตรวจชั่งตวงวัดจึงได้แจ้งข้อกล่าวหา เป็นผู้ใช้หรือมีไว้ใช้เพื่อใช้เครื่องชั่ง ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ากับผู้อื่น กระทำการด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ความเที่ยงของเครื่องชั่งผิดเกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดตามมาตรา 26 เป็นผู้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ซึ่งเครื่องชั่งที่ผิดคืออัตราเพื่อเอาเปรียบทางการค้า การกระทำดังกล่าวเป็นความผิดตามมาตรา 25 วรรค 1, 26, 75, 75/1 และมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

Advertisement

มีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 280,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 270 มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองยโสธร เพื่อดำเนินการสอบสวนและคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

อย่างไรก็ดี ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ชั่งตวงวัด เข้มงวดในการตรวจสอบและออกตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกษตรกรโดนเอารัดเอาเปรียบ ซึ่งหากเกษตรกรรายใดไม่ได้รับความเป็นธรรมในการขายสินค้าเกษตร รวมทั้งพบเห็นหรือทราบเบาะแสการกระทำความผิด สามารถแจ้งข้อมูลมาได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดทุกสาขา หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ