กู้วิกฤตแล้งชาวสวนทุเรียนอำเภอสวี ชุมพร

กู้วิกฤตแล้งชาวสวนทุเรียนอำเภอสวี ชุมพร

กรมชลประทานจัดส่งเครื่องจักร เครื่องมือ รถบรรทุกน้ำ เข้าไปช่วยเหลือชาวสวนทุเรียนที่กำลังประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่อำเภอสวี จังหวัดชุมพร หวังบรรเทาความเดือดร้อนมากที่สุด

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดปัญหาภัยแล้งขึ้นในพื้นที่อำเภอสวี จังหวัดชุมพร จากสภาพฝนที่ตกน้อย ส่งผลให้สวนทุเรียนของเกษตรกรประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ จึงได้สั่งการให้สำนักเครื่องจักรกล และโครงการชลประทานชุมพร ร่วมกับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2566 จังหวัดชุมพร จัดส่งเครื่องจักร เครื่องมือ รถบรรทุกน้ำ เพื่อเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องชาวสวนทุเรียนเป็นการเร่งด่วน ด้วยจัดส่งรถบรรทุกน้ำ 5 คัน เพื่อสนับสนุนการอุปโภคบริโภค และการเกษตร

ประพิศ จันทร์มา
ประพิศ จันทร์มา

นอกจากนี้ ยังได้นำรถแบ็กโค 3 คัน พร้อมด้วยรถบรรทุก (เทรลเลอร์) เข้าไปขุดลอกแหล่งน้ำในคลองดินแดง หมู่ที่ 5 ตำบลเขาค่าย และขุดลอกแหล่งน้ำในคลองสวีหนุม หมู่ที่ 4 ตำบลเขาค่าย เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ ทั้งนี้ ยังได้วางแผนที่จะสนับสนุน เครื่องจักร เครื่องมือ รถบรรทุก เข้าไปช่วยเหลือเพิ่มเติมจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่สภาวะปกติ

               

“ได้สั่งการให้สำนักเครื่องจักรกลและโครงการชลประทานทุกแห่ง เตรียมพร้อมทางด้านเครื่องจักร เครื่องมือต่าง ๆ ให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งทั่วประเทศได้อย่างทันท่วงที หากประชาชนหรือหน่วยงานใดต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อไปยังโครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือโทร.สายด่วนกรมชลประทาน 1460 ได้ตลอดเวลา” นายประพิศกล่าวในที่สุด