5 มิ.ย. 66 วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ส่องนวัตกรรมสุดล้ำทำนาแบบสมาร์ท

วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ

รายงาน 5 มิ.ย.66 วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ส่องนวัตกรรมสุดล้ำทำนาแบบสมาร์ท

วันที่ 5 มิถุนายน 2566 กรมการข้าวจัดงาน 91 พรรษา สายธารแห่งน้ำพระทัย สร้างชาวนาวิถีใหม่ สู่ข้าวไทยยั่งยืน เพื่อรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตด้านเกษตร สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2566 ณ กรมการข้าว ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

โดยในงานมีนิทรรศการและการสาธิตลดต้นทุนการผลิตข้าว ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากหลายภาคส่วน รวมถึงการแสดงวิถีชีวิตชาวนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับข้าวและชาวนา ตลอดจนการจัดแสดงนวัตกรรมจากข้าวในรูปแบบต่าง ๆ

               

รู้ทุกเรื่องข้าวไปกับ ALLRice

ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” นำชม การจัดแสดงนวัตกรรมในงานนี้ เริ่มจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปิดตัวแอปพลิชั่น AllRice ที่ปรึกษาชาวนาไทยพร้อมช่วยเหลือและให้คำแนะนำทุกด้านการทำนาตั้งแต่การลดต้นทุน ราคาข้าว คำนวณปุ๋ย เตือนภัยข้าวและคาร์บอนเครดิต เป็นต้น

วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ

ปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้งลดคาร์บอน

เทรนด์การดูแลลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ก็นับว่าน่าสนใจไม่น้อย สำหรับเกษตรกรรุ่นใหม่ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวโชวไอเดียการทำคาร์บอนเครดิต (Carbon credits) ด้วยระบบการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้ง ซึ่งสามารถลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซมีเทนได้ถึง 30-40% พร้อมส่งเสริมรายได้เกษตรกรจากการขายคาร์บอนเครดิตผ่านแพลตฟอร์มกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ด้วย

Advertisement

น้ำหมักมูลหนอนไหมส่งเสริมความยั่งยืน

การลดต้นทนการผลิต เป็นหนทางสร้างรายได้เพิ่ม ทางกรมหม่อนไหมเสนอทางเลือกใหม่ด้วยน้ำหมักมูลหนอนไหม ช่วลดของเสียงจากกระบวนการผลิตและนำมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร พร้อมส่งเสริมความยั่งยืนของชุมชนที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

น้ำหมักมูลหนอนไหม

โดยน้ำหมักมูลหนอนไหมสามารถช่วยปรับปรุงบำรุงดิน ทำให้ดินร่วนซุย พร้อมเพิ่มธาตุอาหารและอินทรีย์วัตถุในดิน และส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชทางลำต้น ใบ ดอก เมื่อใช้ในปริมาณที่เหมาะสมอีกด้วย

SmartMe ตัวช่วยเรื่องการเงินเกษตรกร

ไม่เพียงเท่านั้น การแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนสำหรับเกษตรกร เป็นปัญหาสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการ ทำให้ “กรมตรวจบัญชีสหกรณ์” นำเสนอแนวทางการช่วยเหลือด้านการบริหารจัดการทางการเงินแก่พี่น้องเกษตรกร ด้วยแอปพลิเคชัน SmartMe ที่มีการจัดการบัญชีทั้งบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ

Advertisement

SmartMe

ที่สามารถบันทึกรายได้ ต้นทุน ค่าใช้จ่ายพร้อมคำนวณคำนวณกำไร (ขาดทุน) เพื่อให้รู้ถึงสถานะทางการเงินและสามารถวางแผนการเงินในอนาคตพร้อมประเมินความเสี่ยงทางการเงินได้

คราฟเบียร์จากข้าวสาลีไทย

สุดท้ายการต่อยอดสินค้าเกษตรธรรมดาให้เป็นนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่ม ยังเป็นทางหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มรายได้และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเกษตรกร

คราฟเบียร์จากข้าวสาลีไทย

ทางกรมการข้าวจึงเตรียมนำร่องปลูกข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์และธัญพืชเมืองหนาวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ด้วยข้าวสาลีพันธุ์พิเศษที่ให้ผลผลิตสูง คุณภาพโปรตีนเหมาะสมสำหรับทำแป้งขนมปัง รวมถึงการทำมอลต์เพื่อนำมาหมักเบียร์พร้อมรับ พ.ร.บ.สุราก้าวหน้าในอนาคต