รู้จัก HALL OF FAME หอประวัติศาสตร์พาณิชย์มีอายุร่วม 103 ปี

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

“จุรินทร์” เปิดหอประวัติศาสตร์พาณิชย์ โชว์ผลงานเด่นพาณิชย์ร่วม 103 ปี สร้างเงิน สร้างอนาคตให้ประเทศ

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยระหว่างเป็นประธานเปิด “HALL OF FAME หอประวัติศาสตร์ กระทรวงพาณิชย์” ว่า กระทรวงพาณิชย์ก่อตั้งเมื่อปี 2463 ปัจจุบันมีอายุครบรอบ 103 ปี อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานกว่า 1 ศตวรรษ มีเสนาบดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รวม 64 ท่าน

โดยมีเสนาบดีพระองค์แรก คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ

               

ตนจึงได้หารือกับท่านปลัดกระทรวงพาณิชย์ เห็นสมควรรวบรวมประวัติศาสตร์ของกระทรวงพาณิชย์ ในการบริหารราชการแผ่นดิน และด้านการพาณิชย์ขึ้น โดยกระทรวงพาณิชย์ได้สร้างผลงานและคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนไว้มากมาย “HALL OF FAME หรือหอประวัติศาสตร์กระทรวงพาณิชย์” จึงเกิดขึ้นเพื่อบันทึกประวัติศาสตร์และเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่สนใจ

และวันนี้เป็นวัน “กิติยากร” ซึ่งเป็นวันประสูติของเสนาบดีกระทรวงพาณิชย์ พระองค์แรก

Advertisement

การถือเอาวัน “กิติยากร” เป็นวันเปิด HALL OF FAME อย่างเป็นทางการนั้น ถือเป็นมงคลอย่างยิ่งกับกระทรวงพาณิชย์ หวังว่าผู้ที่สนใจในประวัติศาสตร์ของกระทรวงพาณิชย์ จะได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้และได้ประโยชน์จาก “HALL OF FAME หอประวัติศาสตร์กระทรวงพาณิชย์”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า HALL OF FAME หรือหอประวัติศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ ได้มีการรวบรวมผลงานเด่นของกระทรวงพาณิชย์ เอาไว้จำนวนมาก เช่น การตั้งสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศครั้งแรกที่ฮ่องกง การแสดงสินค้านานาชาติครั้งแรก การจัดตั้งศูนย์ส่งออก การรับรองผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โครงการพาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน โครงการปั้น GenZ เป็น CEO การดันสินค้า GI ทุกจังหวัด และโครงการประกันรายได้ เป็นต้น