STA ปักธงไอวอรีโคสต์ ตั้งศูนย์รับซื้อวัตถุดิบแห่งแรก ตั้งเป้าเปิด 5 แห่งในปี’67

ยางพารา

STA นำร่องตั้ง “ศูนย์รับซื้อวัตถุดิบ” แห่งแรกที่ประเทศไอวอรีโคสต์ เพื่อกระจายแหล่งวัตถุดิบใหม่ พร้อมสนับสนุนความรู้ด้านการเพาะปลูกแก่ชาวสวนยางในท้องถิ่น วางแผนเปิดครบ 5 แห่งภายในปี 2567 คาดปีนี้ไอวอรีโคสต์มีกำลังการผลิตยางกว่า 1.3 ล้านตัน แซงหน้าเวียดนามขึ้นแท่นผู้ส่งออกยางอันดับ 3 ของโลก

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการบริหาร บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ STA เปิดเผยว่า หลังจากได้จัดตั้งบริษัทย่อยที่ประเทศไอวอรีโคสต์ (Ivory Coast) หรือสาธารณรัฐโกตติวัวร์ (Cote d’lvoire) เมื่อปลายปีที่ผ่านมา เพื่อรองรับแผนขยายธุรกิจและการจัดหาแหล่งวัตถุดิบใหม่

วีรสิทธิ์ สินเจริญกุล
วีรสิทธิ์ สินเจริญกุล

ล่าสุดเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดตั้งศูนย์รับซื้อวัตถุดิบ (Procurement Center) แห่งแรกเป็นที่เรียบร้อย เพื่อสำรวจแหล่งวัตถุดิบใหม่ที่มีศักยภาพเติบโตสูง พร้อมวางแผนเปิดศูนย์ดังกล่าวเพิ่มเติมให้ครบ 5 แห่งภายในปี 2567 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการจัดซื้อวัตถุดิบให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น

ปัจจัยที่บริษัทเข้าไปจัดตั้งบริษัทย่อยและศูนย์รับซื้อวัตถุดิบ เนื่องจากไอวอรีโคสต์เป็นประเทศที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมรวมถึงสภาพภูมิอากาศที่เอื้อต่อการเพาะปลูกยางพารา ส่งผลให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงถือเป็นประเทศที่น่าจับตามอง และมีศักยภาพสูงในอุตสาหกรรมการผลิตและส่งออกยาง

โดยองค์การศึกษาเรื่องยางระหว่างประเทศ หรือ International Rubber Study Group (IRSG) ประเมินว่า ปี 2566 ไอวอรีโคสต์มีกำลังการผลิตยางรวมทั้งสิ้น 1.31 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 23% จากปี 2564 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 1.37 ล้านตัน และ 1.42 ล้านตันในปี 2567 และ 2568 ตามลำดับ

ปัจจุบันประเทศไอวอรีโคสต์เป็นผู้ส่งออกยางพาราอันดับที่ 4 ของโลก รองจากประเทศไทย อินโดนีเซีย และเวียดนาม อย่างไรก็ตาม IRSG คาดการณ์ว่าผลผลิตยางพาราของไอวอรีโคสต์จะเติบโตแซงหน้าเวียดนามขึ้นเป็นผู้ส่งออกอันดับที่ 3 ของโลกในปีนี้


“เรามองว่าการเข้าถึงแหล่งซัพพลายใหม่ที่ไอวอรีโคสต์ จะช่วยสนับสนุนธุรกิจของบริษัทในด้านการกระจายแหล่งที่มาของวัตถุดิบให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ทีมงานของเรายังได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกยางพาราแก่ชาวสวนในไอวอรีโคสต์ เพื่อร่วมยกระดับให้เป็นอีกหนึ่งแหล่งผลิตวัตถุดิบที่มีคุณภาพของโลก” นายวีรสิทธิ์กล่าว