IRPC-เบเยอร์ พัฒนานวัตกรรมสีและสารเคลือบ มาตรฐานโลกครั้งแรกในไทย  

IRPC-เบเยอร์

IRPC จับมือ เบเยอร์ พัฒนานวัตกรรมสีและสารเคลือบ เพิ่มความคงทน ตอบสนองเทรนด์รักษ์โลก ด้วยมาตรฐานระดับโลกครั้งแรกในไทย

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 นายกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) และนายวรวัฒน์ ชัยยศบูรณะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบเยอร์ จำกัด (เบเยอร์) ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจโครงการพัฒนาธุรกิจสีและสารเคลือบ (Paint & Coatings) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบมาตรฐานโลกเป็นครั้งแรกของประเทศ

จากความร่วมมือในครั้งนี้ มีขึ้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค พร้อมตอบโจทย์กระแสรักษ์โลก ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น และเหมาะสมกับสภาพอากาศของประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคอาเซียน พร้อมสามารถลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โดยการใช้ส่วนผสม Polytetrafluoroethylene (PTFE) ที่มีคุณสมบัติพิเศษพัฒนาโดยนักวิจัยและเป็นนวัตกรรมของ IRPC ผสมผสานกับนวัตกรรมสีและสารเคลือบโดยทีมนักวิจัยของเบเยอร์ให้มีความทนทานต่อสภาพอากาศที่รุนแรง

ด้วยนวัตกรรมสีและสารเคลือบดังกล่าว จะช่วยยืดอายุการใช้งานโครงสร้างเหล็กถึงสามเท่า เหมาะสำหรับการนำไปใช้เคลือบโครงสร้างเหล็กในโรงกลั่นน้ำมัน โรงงานปิโตรเคมี สนามบิน ท่าเรือและสะพาน เป็นต้น ทำให้ลดความถี่การซ่อมบำรุงงานโครงสร้างซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม


รวมทั้งยังช่วยลดการนำเข้าจากต่างประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมการผลิตสีและสารเคลือบสีของประเทศ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และการดำเนินธุรกิจของทั้งสองบริษัท ที่มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี