อคส.เร่งคืนหลักประกันสัญญาค้างให้ผู้ประกอบการ 441.6 ล้านล้านบาท ภายในต้นเดือนเม.ย.นี้

พันเอก (พิเศษ) ดร.ดิเรก ดีประเสริฐ รองกรรมการองค์การคลังสินค้า ในฐานะประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์องค์การคลังสินค้า เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ องค์การคลังสินค้า (อคส.) เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า พลตำรวจโทไกรบุญ ทรวดทรง ประธานกรรมการ องค์การคลังสินค้าได้มอบนโยบายให้ดำเนินการและเร่งรัดคืนหลักประกันสัญญา ( L/G ) ให้กับผู้ประกอบการโดยเร็วที่สุด หลังหมดภาระผูกพันตามสัญญา โดยได้มีการประชุมติดตามความคืบหน้าในทุกสัปดาห์

ทั้งนี้ สัญญาค่าเช่าคลังสินค้า ค่าฝากเก็บ ค่าตรวจสอบและรมยา เบื้องต้น มี 73 ฉบับ จำนวน 46 ราย มูลค่า 441,634,208.82 ล้านบาท รวมได้ทั้งปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ คาดว่าจะสามารถได้ข้อสรุปและคืนหลักประกันสัญญา (L/G) ได้ภายในต้นเดือนเมษายน 2561 นี้

Previous articleพาณิชย์ร่วมสมาคมชิ้นส่วนยานยนต์ จัดงาน TAPA 2018 คาดมีนักธุรกิจร่วมงานกว่า 10,000 ราย
Next articleบลจ.ไทยพาณิชย์ เปิดขายกอง SCBOPP เน้นลงทุนในผู้ออกตราสารหนี้ที่มีคุณภาพดีทั่วโลก