ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพ ตลาดโลกมีแนวโน้ม เพิ่มขึ้น 0.01 บาทต่อลิตร

น้ำมันปาล์มดิบ

สนพ. เปิดราคาน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพในตลาดโลก มีแนวโน้ม เพิ่มขึ้น 0.01 บาทต่อลิตร เกิดจากราคาผลปาล์มน้ำมัน เฉลี่ย 5.50-6 บาทต่อ กก.

วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิเผยว่า สถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพ ราคาน้ำมันไบโอดีเซล อ้างอิงเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 3-9 กรกฎาคม 2566 อยู่ที่ 33.67 บาทต่อลิตร เพิ่มขึ้น 0.01 บาทต่อลิตรจากสัปดาห์ก่อน ทั้งนี้ เกิดจากสถานการณ์ราคาผลปาล์มน้ำมัน ณ วันที่ 26-30 มิถุนายน 2566 เฉลี่ยอยู่ที่ 5.50-6.00 บาทต่อกิโลกรัม

ขณะนี้ ราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาดโลกอยู่ที่ประมาณ 27.91 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 0.20 บาทต่อกิโลกรัม โดยปริมาณสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบ ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2566 ประมาณ 245,677 ตัน ส่วนสต๊อกน้ำมันไบโอดีเซล B100 ณ สิ้นเดือนเมษายน 2566 ประมาณ 74.70 ล้านลิตร

สำหรับภาพรวมสถานการณ์การผลิตปาล์มน้ำมันในปี 2566 นั้น มีเนื้อที่ให้ผลผลิต 5.81 ล้านไร่ โดยในปี 2566 (พฤษภาคม 2566) มีอัตราสกัดน้ำมันเฉลี่ยร้อยละ 17.41 มีผลผลิตน้ำมันปาล์มดิบ 254,822 ตัน คิดเป็นน้ำมันปาล์มดิบ 3 ตันต่อไร่ และมีการส่งออก CPO ประมาณ 44,401 ตัน โดยมีความต้องการใช้ในประเทศด้านบริโภคและอุตสาหกรรมอื่น 106,261 ตัน และความต้องการใช้ในประเทศด้านน้ำมันไบโอดีเซล 84,090 ตัน

ทั้งนี้ จากข้อมูลปริมาณการใช้เดือนเมษายน 2566 พบว่า มีการใช้น้ำมันดีเซลประมาณ 65.10 ล้านลิตรต่อวัน ส่วนปริมาณใช้น้ำมันไบโอดีเซล B100 เท่ากับ 4.46 ล้านลิตรต่อวัน และมีปริมาณการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลประมาณ 4.26 ล้านลิตรต่อวัน

นายวัฒนพงษ์กล่าวอีกว่า สำหรับราคาเอทานอลของไทยอ้างอิงในเดือนราคาเอทานอลอ้างอิงในเดือนกรกฎาคม 2566 อยู่ที่ 29.10 บาทต่อลิตร ซึ่งราคาเปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อน 0.09 บาทต่อลิตร จากราคามันสำปะหลังในประเทศที่ปรับเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณมันสำปะหลังซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิต เอทานอลออกสู่ตลาดลดลง และตามความต้องการนำเข้าจากจีนซึ่งเป็นตลาดหลัก อีกทั้งราคากากน้ำตาลก็ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูง ซึ่งปัจจุบันมีโรงงานเอทานอลที่ผลิตเพื่อจำหน่ายเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 27 โรง กำลังการผลิตติดตั้งรวม 6.57 ล้านลิตรต่อวัน


โดยผลิตจริงในเดือนพฤษภาคม อยู่ที่ 2.77 ล้านลิตรต่อวัน มีปริมาณการใช้เอทานอลในภาคเชื้อเพลิงเดือนพฤษภาคม อยู่ที่ 3.58 ล้านลิตรต่อวัน อย่างไรก็ตาม สนพ. จะติดตามสถานการณ์ราคาไบโอดีเซล อย่างใกล้ชิด เพื่อให้ราคาเชื้อเพลิงชีวภาพสะท้อนกับสถานการณ์ปัจจุบันและเป็นธรรมกับทุกภาคส่วน