กรมพัฒน์ ประกาศผลการประกวดรางวัล “ธุรกิจแฟรนไชส์ไทย ครั้งที่ 4”

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประกาศผลการประกวดรางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566 “Thailand Franchise Award 2023 : TFA 2023” เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ ที่มีมาตรฐานสากล ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า รายได้ที่มั่นคง

วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ดำเนินการเปิดรับสมัครธุรกิจแฟรนไชส์เข้าร่วมประกวด “รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทยประจำปี 2566 หรือ Thailand Franchise Award 2023 : TFA 2023” โดยกำหนดหลักเกณฑ์ให้ธุรกิจที่จะสมัครเข้าร่วมการประกวดต้องดำเนินธุรกิจ ที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคล เป็นแฟรนไชส์ซอร์ (Franchisor) และเป็นธุรกิจที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าถูกต้องตามกฎหมาย

ทศพล ทังสุบุตร

ปีนี้มีธุรกิจแฟรนไชส์สนใจสมัครเข้าร่วมประกวดจำนวน 54 แบรนด์ แต่มีธุรกิจที่สามารถฝ่าฟันจนผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกอย่างเข้มข้นเพียง 12 แบรนด์ ซึ่งได้เข้ารับโล่รางวัลพร้อมประกาศเกียรติคุณในฐานะต้นแบบธุรกิจแฟรนไชส์ไทยในวันนี้ (วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566) โดยแบ่งรางวัลการประกวดออกเป็น 5 ประเภท 13 รางวัล ได้แก่

               

ประกาศผลการประกวด

ประเภทที่ 1 รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทยยอดเยี่ยมตามขนาด จำนวน 3 รางวัล คือ รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดย่อมยอดเยี่ยม รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดกลางยอดเยี่ยม และรางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดใหญ่ยอดเยี่ยม

ประเภทที่ 2 รางวัลแฟรนไชส์ไทยยอดเยี่ยมรายอุตสาหกรรม จำนวน 5 รางวัล คือ รางวัลแฟรนไชส์ไทยอาหารยอดเยี่ยม รางวัลแฟรนไชส์ไทยเครื่องดื่มยอดเยี่ยม รางวัลแฟรนไชส์ไทยบริการยอดเยี่ยม รางวัลแฟรนไชส์ไทย ค้าปลีกยอดเยี่ยม และรางวัลแฟรนไชส์ไทยการศึกษายอดเยี่ยม

ประเภทที่ 3 รางวัลแฟรนไชส์ไทยยอดเยี่ยมโดดเด่นเฉพาะด้าน จำนวน 2 รางวัล คือ รางวัลแฟรนไชส์ไทยโกอินเตอร์ยอดเยี่ยม และรางวัลแฟรนไชส์ไทยนวัตกรรมยอดเยี่ยม

ประเภทที่ 4 รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ จำนวน 1 รางวัล คือ รางวัลแฟรนไชส์ต่างประเทศยอดเยี่ยม

ประเภทที่ 5 รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทยแห่งปี จำนวน 2 รางวัล คือ รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทยดาวรุ่ง และรางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทยแห่งปี

“ขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมธุรกิจแฟรนไชส์ทุกแบรนด์ที่ได้รับรางวัล ท่านสามารถนำตราสัญลักษณ์ Thailand Franchise Award ไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจของท่านได้ นอกจากนี้ ยังจะได้รับการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รวมทั้ง สิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมที่กรม และหน่วยงานพันธมิตรจัดขึ้น ขอให้ตระหนักว่านับแต่นี้ไปธุรกิจของท่านได้เป็นต้นแบบให้กับธุรกิจแฟรนไชส์รายอื่นแล้วอย่างเต็มภาคภูมิ เชื่อว่าธุรกิจของท่านจะเป็นทางเลือกในลำดับต้น ๆ ให้กับผู้ที่ต้องการสร้างงาน สร้างอาชีพ เนื่องจากธุรกิจของท่านมีโล่รางวัลการันตีแล้วว่าเป็นธุรกิจที่สามารถทำได้จริง และมีโอกาสประสบความสำเร็จได้มากกว่าการลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ขอให้ท่านรักษามาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจและควบคุมคุณภาพของสินค้าให้ดีตลอดไป ซึ่งจะทำให้ธุรกิจของท่านมีแต้มต่อและได้เปรียบในการแข่งขัน”

ผู้สนใจลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th หรือ www.franchise.dbd.go.th กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 0-2547-5953 และสายด่วน 1570