“ฟู้ดทรัก” เจอปัญหาใหญ่ ขาดเงินทุน-ที่จำหน่ายสินค้า วอนรัฐช่วยเหลือ

ฟู้ดทรัก

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หารือผู้ประกอบการฟู้ดทรัก รับฟังปัญหาอุปสรรค พบ 2 ปัญหาหลัก ขอภาครัฐให้ความช่วยเหลือ เบื้องต้นกรมเตรียมหารือและขอความร่วมมือสถาบันการเงินออกโครงการเงินกู้อัตราดอกเบี้ยพิเศษ

วันที่ 14 สิงหาคม 2566 นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้การสนับสนุนธุรกิจฟู้ดทรักมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการและธุรกิจฟู้ดทรัก กรมได้ลงพื้นที่ เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคและหารือการส่งเสริมธุรกิจ โดยมอบหมายให้กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ พบปะหารือกับผู้ประกอบการโดยตรง ณ จุดจอดรถจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มของผู้ประกอบการฟู้ดทรัก

ทั้งนี้ เพื่อรวบรวมประเด็นปัญหาอุปสรรค และหารือแนวทางการส่งเสริมธุรกิจระยะยาว ก่อนนำเสนอกรมเพื่อกำหนดมาตรการต่าง ๆ ให้สอดรับกับปัญหาอุปสรรคที่ได้รับฟังมา รวมทั้งกำหนดแนวนโยบายการส่งเสริมธุรกิจให้มีความเข้มแข็งระยะยาว

               

ฟู้ดทรัก

จากการพูดคุยพบปัญหาอุปสรรคหลักของผู้ประกอบการฟู้ดทรักคือ

1) ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ เนื่องจากผู้ประกอบการฟู้ดทรักส่วนใหญ่เป็นธุรกิจรายย่อย เงินทุนมีจำนวนจำกัด และใช้เงินลงทุนเกือบทั้งหมดไปกับการตกแต่งรถให้สวยงามโดดเด่น เพื่อดึงดูดความสนใจผู้บริโภค ตลอดจนซื้ออุปกรณ์สำหรับจำหน่ายอาหาร จึงไม่มีเงินสำรอง หรือเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอสำหรับใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจระยะยาว

2) ข้อจำกัดด้านสถานที่จอดรถจำหน่ายสินค้า เช่น ทำเลที่จอดรถต้องไม่ผิดกฎหมาย และต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของสถานที่ก่อนจึงจะขายได้ ฯลฯ โดยผู้ประกอบการขอให้หน่วยงานภาครัฐให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาที่กำลังประสบอยู่

ฟู้ดทรัก

เบื้องต้นกรมได้กำหนดแนวทางเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการฟู้ดทรัก ประกอบด้วย

1) ส่งเสริมให้ใช้ประโยชน์จากกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ นำธุรกิจมาเป็นหลักประกันการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม กรมจะหารือและขอความร่วมมือจากสถาบันการเงินเพิ่มเติม เพื่อออกโครงการเงินกู้อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับธุรกิจฟู้ดทรักโดยเฉพาะ รองรับผู้ประกอบการที่ต้องการใช้สิทธิผ่านโครงการดังกล่าว

2) เจรจากับหน่วยงานพันธมิตรเอื้อเฟื้อสถานที่ให้รถฟู้ดทรักจอดจำหน่ายสินค้า หรือคิดค่าใช้จ่ายโดยให้ส่วนลดเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งกรมจะจัดมหกรรมฟู้ดทรักอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการได้มีสถานที่จำหน่ายสินค้า เป็นการเปิดตลาดใหม่ พบปะลูกค้ากลุ่มใหม่ ๆ สร้างการจดจำแบรนด์ ตลอดจนเปิดเวทีให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจฟู้ดทรัก และการใช้ประโยชน์จากกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายมากขึ้น พร้อมเชิญชวนนักลงทุนหน้าใหม่เข้าสู่ธุรกิจ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการจ้างงานและกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

ฟู้ดทรัก

และระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2566 กรมเตรียมนำผู้ประกอบการฟู้ดทรัก ออกงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ภายในงาน “อร่อยกู๊ด ฟู้ดทรัค” ณ บริเวณลานจอดรถชั้น G อาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ภายในงานได้รวบรวมผู้ประกอบการฟู้ดทรักของไทยกว่า 30 ร้านค้า มาจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มหลากหลายสไตล์ให้นักชิมได้ลิ้มรสอาหารชั้นเลิศ

รวมทั้งได้เชิญผู้บริหารธุรกิจฟู้ดทรักทีมช้างมาถ่ายทอดประสบการณ์ วิเคราะห์จุดอ่อน-จุดแข็ง และโอกาสการเติบโตของธุรกิจฟู้ดทรักแก่นักลงทุนหน้าใหม่หรือผู้สนใจ เพื่อเป็นข้อมูลก่อนตัดสินใจเข้าลงทุนในธุรกิจ และได้เชิญธนาคารไทยพาณิชย์มาให้คำแนะนำการจัดทำแผนธุรกิจ และการขอสินเชื่อเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน หรือขยายการลงทุนของธุรกิจ

ขอเชิญชวนนักชิม ผู้สนใจ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงาน “อร่อยกู๊ด ฟู้ดทรัค” วันพุธที่ 16-วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 07.00-15.00 น. ณ บริเวณลานจอดรถชั้น G อาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม

ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม มิถุนายน 2566) มีผู้นำกิจการมาจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจแล้วจำนวน 10,021 สัญญา มูลค่ารวม 1,446 ล้านบาท ผู้ประกอบธุรกิจที่สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร. 0-2547-4939 e-Mail : [email protected] สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th

ฟู้ดทรัก ฟู้ดทรัก ฟู้ดทรัก