พาณิชย์จังหวัดนำผู้ประกอบการซื้อมังคุด ห้ามกดราคา พบทำผิดดำเนินคดีทันที

มังคุด

พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชนำผู้ประกอบการในพื้นที่ และผู้ประกอบการที่กรมการค้าภายในประสานมา เข้าไปรับซื้อมังคุดอย่างต่อเนื่อง ย้ำปิดป้ายราคารับซื้อให้ชัดเจน ห้ามกดราคา ตรวจพบเล่นงานตามกฎหมาย

วันที่ 14 สิงหาคม 2566 นางประไพ เพชรพงศ์พันธุ์ พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ติดตามสถานการณ์การซื้อขายมังคุดของจังหวัด ที่ผลผลิตเริ่มออกสู่ตลาดพร้อมกันเป็นจำนวนมาก โดยได้มีการประสานผู้ประกอบการในพื้นที่ และนำผู้ประกอบการที่กรมการค้าภายในช่วยประสาน เข้าไปรับซื้อผลผลิตและเข้าประมูลซื้อผลผลิตมังคุดอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเร่งระบายผลผลิตให้กับเกษตรกร และช่วยดูแลราคาให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

               

โดยผลจากการติดตาม พบว่าราคามังคุด ณ จุดรับซื้อ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ราคาประมูล ณ วันที่ 13 ส.ค. 2566 เกรดมันใหญ่ อยู่ที่ 50.99-53.99 บาท/กิโลกรัม (กก.) เกรดมันเล็ก อยู่ที่ 33.99-36.99 บาท/กก. เกรดผิวกาก/ผิวลาย อยู่ที่ 33.99-36.99 บาท/กก. และเกรดตกไซซ์/ผิวดำ อยู่ที่ 25-33 บาท/กก.

ทั้งนี้ สำนักงานจะร่วมกับกรมการค้าภายในและทางจังหวัด ติดตามสถานการณ์ราคาอย่างใกล้ชิด และเร่งประสานผู้ประกอบการเข้ารับซื้อและร่วมประมูลเพิ่มเติมอีก

โดยขอย้ำให้ผู้ประกอบการที่เข้าไปรับซื้อมังคุด จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดในการรับซื้อผลผลิตมังคุด จะต้องแสดงราคารับซื้อ ณ จุดรับซื้อ และห้ามกดราคารับซื้อ หากพบว่าผู้ประกอบการรายใดไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายโดยทันที ส่วนเกษตรกรที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อขายมังคุด ขอให้แจ้งมาที่สำนักงาน โทรศัพท์ 075-346-541 หรือสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569