“พาณิชย์” จับมือ “จอร์เจีย” ขยายความร่วมมือการค้า-ลงทุน มองไทยเป็นยุทธศาสตร์อาเซียน

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นายจอร์จ ชาร์วาซไซด์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจีย เข้าเยี่ยมคารวะ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 เพื่อหารือแนวทางขยายการค้าลงทุนและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกัน

โดยจอร์เจียเห็นว่าไทยเป็นประเทศยุทธศาสตร์ในอาเซียน จึงต้องการขยายมูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างสองประเทศให้สูงขึ้น และยกระดับความสัมพันธ์ในทุกภาคส่วน ทั้งเกษตร การค้า และอุตสาหกรรม รวมทั้งเห็นว่าจอร์เจียมีนโยบายที่สอดคล้องกับไทย เช่น การลงทุน ที่เปิดกว้าง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเป็นศูนย์รวมทางการค้าการลงทุนของภูมิภาค ขณะที่ไทยมีนโยบาย Thailand 4.0 เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม เน้นการลงทุนและสนับสนุนอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีใหม่ (S-Curve) มีการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อเป็นเขตเศรษฐกิจสำคัญในอาเซียน มีที่ตั้งเป็นฐานอุตสาหกรรมด้านพลังงานและโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมการเชื่อมโยงโครงข่ายด้านคมนาคม

“จอร์เจียเป็นประเทศที่น่าจับตามองเรื่องการเติบโตและนโยบายเศรษฐกิจ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของไทยที่ต้องการหาตลาดใหม่ๆ สำหรับผู้ประกอบการและนักลงทุนชาวไทย โดยไทยสามารถใช้ประโยชน์ จากนโยบายการลงทุนที่เปิดกว้างของจอร์เจียและความต้องการสินค้าเกษตรและวัตถุดิบจากไทยได้”

โดยในปี 2560 ไทยและจอร์เจียมีมูลค่าการค้ารวม 34.13 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 19.8% โดยไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้า 29.54 ล้านเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ สินค้าสำคัญที่จอร์เจียนำเข้าจากไทย ได้แก่ ข้าว กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง เม็ดพลาสติก รองเท้าและชิ้นส่วน ส่วนสินค้าสำคัญที่ไทยนำเข้าจากจอร์เจีย ได้แก่ สินแร่โลหะ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ แร่และผลิตภัณฑ์จากแร่

อนึ่ง จอร์เจียเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ระหว่างยุโรปและเอเชีย และอยู่ระหว่างทะเลดำและทะเลแคสเปียน ด้านเหนือ มีพรมแดนติดรัสเซีย ทางใต้ติดตุรกี อาร์เมเนีย และอาเซอร์ไบจาน โดยทางภูมิศาสตร์แล้ว ถือว่ามีเขตแดนอยู่ในยุโรปและตะวันออกกลาง โดยจอร์เจียเน้นนโยบายการค้าเสรี ลดกฎระเบียบ ปรับปรุงกฎหมายแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และเก็บภาษีในอัตราที่ต่ำ เพื่อดึงดูดการค้าและการลงทุนจากต่างประเทศ จอร์เจียมีความตกลง ความเป็นหุ้นส่วน (Association Agreement) กับสหภาพยุโรป มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 จอร์เจียได้ลงนามความตกลงการค้าเสรีกับจีน เมื่อเดือนพฤษภาคม 2560 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ