กกพ.ตอบรับมติ ครม. เร่งหารือลดค่าไฟฟ้า คาดสัปดาห์หน้ารู้ผล

ค่าไฟ

กกพ.ตอบรับมติ ครม.เร่งหารือลดค่าไฟจาก 4.45 เป็น 4.10 บาท คาดสัปดาห์หน้ารู้ผล

วันที่ 13 กันยายน 2566 นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี แถลงหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ครั้งแรกของรัฐบาลชุดใหม่ วันที่ 13 กันยายน 2566 โดย ครม.มีมติเห็นชอบปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าที่ประกาศเรียกเก็บกับผู้ใช้ไฟฟ้ารอบเดือนกันยายน-ธันวาคม 2566 ในอัตรา 4.45 บาทต่อหน่วย ลงเหลือในอัตรา 4.10 บาทต่อหน่วยแล้วนั้น

สำนักงาน กกพ.ได้รายงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เพื่อทราบมติ ครม.ดังกล่าวแล้ว โดย กกพ.จะเร่งปฏิบัติตามมติ ครม.โดยเร็ว เพื่อไม่ให้ประชาชนเสียประโยชน์

คมกฤช ตันตระวาณิชย์
คมกฤช ตันตระวาณิชย์

“สำนักงาน กกพ.จะเร่งหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กฟผ. กฟน. กฟภ. และ ปตท. เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการให้ตรงตามเจตนารมณ์ในมติ ครม. โดยคาดว่าจะดำเนินการนำเสนอ กกพ.ให้แล้วเสร็จ และมีผลบังคับใช้ภายใน 1 สัปดาห์หลังจากนี้” นายคมกฤชกล่าว

โดยก่อนหน้านี้มติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ครั้งที่ 34/2566 (ครั้งที่ 862) เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ได้มีมติเห็นชอบค่าเอฟทีเรียกเก็บงวดเดือนกันยายน-ธันวาคม 2566 จำนวน 66.89 สตางค์ต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยเรียกเก็บในงวดอยู่ที่ 4.45 บาทต่อหน่วย และให้มีผลตั้งแต่รอบบิลเดือนกันยายน 2566 เป็นต้นไป

Advertisment