เปิดสาเหตุแผ่นดินไหวขนาด 3.6 บริเวณ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

แผ่นดินไหวขนาด 3.6 บริเวณอ.แม่ลาว จ.เชียงราย

เปิดสาเหตุแผ่นดินไหวขนาด 3.6 บริเวณ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย จากรอยเลื่อนแม่ลาว เลื่อนตัวตามแนวระนาบเหลื่อมซ้าย

วันที่ 21 กันยายน 2566 ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี รายงานว่าเกิดแผ่นดินไหวขนาด 3.6 จัดเป็นแผ่นดินไหวขนาดเล็กที่ระดับความลึก 2 กิโลเมตร บริเวณตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ละติจูด 19.750 องศาเหนือ ลองจิจูด 99.693 องศาตะวันออก และได้เกิดแผ่นดินไหวในบริเวณใกล้เคียงกัน จำนวน 4 ครั้ง ขนาดตั้งแต่ 0.9-2.4

สาเหตุเกิดจากการเลื่อนตัวของกลุ่มรอยเลื่อนแม่ลาว ที่มีการวางตัวในทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้ มีการเลื่อนตัวตามแนวระนาบเหลื่อมซ้าย

               

ประชาชนในพื้นที่ตำบลดงมะดะ ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว ตำบลทรายขาว ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย ตำบลท่าสาย ตำบลเวียง ตำบลสันทราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว เบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหาย