รับมือฝนถล่มทิ้งทวน 29 ก.ย. ไทยมีน้ำ 50,140 ล้าน ลบ.ม. สูงถึง 66% ของความจุ

ฝนตก ฝน สภาพอากาศ

ฝนทิ้งทวนวันสุดท้าย 29 ก.ย. 2566 กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำท่าควบคู่ไปกับการเก็บกักน้ำปลายฤดูฝน รับมือเอลนีโญ อัพเดตล่าสุด น้ำทั้งประเทศ 50,140 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 66% ของความจุอ่าง

วันที่ 29 กันยายน 2566 นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าจะมีร่องมรสุมพาดผ่านในช่วงวันที่ 26-29 ก.ย. 66 ซึ่งจะส่งผลให้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ กับมีฝนตกหนักมากในบางแห่ง บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก

ประพิศ จันทร์มา
ประพิศ จันทร์มา

กรมได้สั่งการไปยังโครงการชลประทานในพื้นที่เสี่ยง ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งปฏิบัติตาม 12 มาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2566 และ 3 มาตรการเพิ่มเติม เพื่อรองรับสถานการณ์เอลนีโญควบคู่ไปกับการเก็บกักน้ำไว้อ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำต่าง ๆ ให้ได้มากที่สุด บริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด จัดเตรียมเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำ และเจ้าหน้าที่ประจำจุดเสี่ยง เพื่อให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที เพื่อบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนให้ได้มากที่สุด จนกว่าจะสิ้นสุดฤดูฝน

ทั้งนี้ ปัจจุบัน (28 ก.ย. 66) อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศมีปริมาณน้ำรวมกัน 50,140 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 66 ของความจุอ่างรวมกัน สามารถรับน้ำได้อีก 26,257 ล้าน ลบ.ม.


โดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยา 4 เขื่อนหลัก (เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) มีปริมาณน้ำรวมกันประมาณ 12,751 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 51 ของความจุอ่างรวมกัน สามารถรับน้ำได้อีกประมาณ 12,120 ล้าน ลบ.ม.