ปตท.-บางจากฯ ลดราคาเบนซิน 40 สต. เว้น E85 ลด 20 สต. ดีเซลลด 30 สตางค์/ลิตร มีผลพรุ่งนี้ตีห้า

ปตท.-บางจากฯ ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินลง 40 สตางค์/ลิตร เว้น E85 ลดลง 20 สตางค์/ลิตร กลุ่มดีเซล ลดลง 30 สตางค์/ลิตร มีผลพรุ่งนี้ (6 เม.ย.61) เวลา 05.00 น.

ราคาใหม่เป็นดังนี้

เบนซิน 95 ลิตรละ 35.06 บาท

               

แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 27.95 บาท

แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 27.68 บาท

E20 ลิตรละ 25.44 บาท

Advertisement

E85 ลิตรละ 20.14 บาท

ดีเซล ลิตรละ 27.29 บาท

ดีเซลพรีเมี่ยม 30.29 บาท/ลิตร

(ราคานี้ยังไม่รวมภาษีท้องที่ของแต่ละจังหวัด)

Advertisement