เวสท์เทค-พันธมิตร ลงนามซื้อขายไฟกับ กฟภ.ร่วม 3 พันล้าน

ทวันทว์ บุณยะวัฒน์
ทวันทว์ บุณยะวัฒน์

เวสท์เทค-พันธมิตรลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟภ. พัฒนาโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม 2 โครงการ รวม 16 เมกะวัตต์ มูลค่ากว่า 3,500 ล้านบาท สัญญา 20 ปี

วันที่ 17 ตุลาคม 2566 นายทวันทว์ บุณยะวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวสท์เทค เอ็กโพเนนเชียล เปิดเผยว่า บริษัท พาวเวอร์ วัตต์ 1 จำกัด และบริษัท พาวเวอร์ วัตต์ 2 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนของเวสท์เทค กับบริษัท ซันเทค อินโนเวชั่น พาวเวอร์ ได้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เพื่อพัฒนา 2 โครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม

โดยทั้ง 2 โครงการมีขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 16 เมกะวัตต์ มูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้นประมาณ 3,500-3600 ล้านบาท ทั้งนี้ โครงการทั้งสองมีกำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2569 และมีความสามารถในการกำจัดขยะได้ประมาณ 200-250 ตันต่อวันต่อโครงการ

               

นายทวันทว์กล่าวต่อว่า การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมจำนวน 2 โครงการ ถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ของบริษัทที่ร่วมมือกับพันธมิตร เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับบริษัท ซึ่งตั้งเป้าหมายเป็นบริษัทชั้นนำธุรกิจรีไซเคิลอย่างครบวงจร ในการบริหารจัดการขยะอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะอุตสาหกรรม ตามหลัก Zero Waste

“เราใช้นวัตกรรมและเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพขั้นสูง ในการคัดแยกวัสดุมีค่า เช่น เหล็ก ทองแดง อะลูมิเนียม หรือพลาสติกชิ้นใหญ่ ก่อนส่งต่อเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่ เช่น เหล็กจะถูกขายให้แก่โรงงานหลอมเหล็ก เพื่อนำไปทำผลิตภัณฑ์เหล็กในรูปแบบต่าง ๆ ส่วนวัสดุอื่นก็จะมีการแปรรูปขยะอุตสาหกรรมให้เป็นเชื้อเพลิงแข็ง ป้อนให้กับโรงงานไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม”