เกาะติดราคาผักช่วงกินเจ ราคาลดลงเฉลี่ย 6-40% เมื่อเทียบกับปีก่อน

ผัก

กรมการค้าภายในเกาะติดสถานการณ์ราคาสินค้าช่วงเทศกาลกินเจ พบสินค้ายังมีปริมาณเพียงพอ ผักสดส่วนใหญ่ราคาเฉลี่ยปรับลดลง 6-40% เมื่อเทียบกับปีก่อน

วันที่ 20 ตุลาคม 2566 นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่ตลาดฐานเพชรนนท์ จังหวัดนนทบุรี เพื่อติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าที่ใช้ในช่วงเทศกาลกินเจ เช่น ผักสด วัตถุดิบอาหารเจ และอาหารเจปรุงสำเร็จ เป็นต้น ในภาพรวมราคาจำหน่ายทั้งวัตถุดิบและผักสดต่าง ๆ ไม่ต่างจากช่วงกินเจที่ผ่านมา โดยเฉพาะผักสดราคาเฉลี่ยปรับลดลงจากช่วงกินเจปีก่อนประมาณ 6-40% เช่น กะหล่ำปลี ผักกาดขาว เป็นต้น

แต่จะมีผักบางรายการที่ปรับราคาขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อย เช่น ผักคะน้า ผักกวางตุ้ง เป็นต้น เนื่องจากผลผลิตได้รับความเสียหายจากสภาพอากาศฝนตกชุก สภาพอากาศชื้น ทำให้เกิดเชื้อรา ผลผลิตจึงออกสู่ตลาดน้อยลง แต่พื้นที่เพาะปลูกส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับผลกระทบมากนัก เกษตรกรมีการวางแผนการเพาะปลูกเพื่อรองรับเทศกาลกินเจ จึงทำให้ปริมาณผักออกสู่ตลาดเพียงพอต่อความต้องการของตลาด

               

ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่ผู้ค้าในตลาดให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยมีการแสดงราคาจำหน่ายสินค้าชัดเจน ผู้บริโภคสามารถเปรียบเทียบราคาก่อนตัดสินใจซื้อสินค้า ซึ่งกรมได้ส่งเจ้าหน้าที่สายตรวจกรมการค้าภายใน และนายตรวจชั่งตวงวัดเฝ้าติดตามกำกับดูแลการจำหน่ายสินค้าอย่างใกล้ชิด ครอบคลุมตลาดสดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมด้านราคาและปริมาณสินค้า

ทั้งนี้ ผู้ค้าให้ข้อมูลว่าการจับจ่ายใช้สอยในเทศกาลกินเจปีนี้คึกคัก เนื่องจากเศรฐกิจและการท่องเที่ยวอยู่ในช่วงกำลังฟื้นตัว อย่างไรก็ตาม ได้ให้เจ้าหน้าที่เน้นย้ำให้พ่อค้าแม่ค้าปิดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ชัดเจนอย่างต่อเนื่อง และต้องไม่ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาจำหน่ายสินค้า

หากพบการไม่ปิดป้ายแสดงราคา มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท และขายแพงเกินสมควร มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นการขายสินค้าที่ไม่เป็นธรรมสามารถแจ้งสายด่วน 1569