นภินทรสั่งพัฒนาแฟรนไชส์ปี 2567 พร้อมโรดโชว์พบปะลูกค้า

นภินทร ศรีสรรพางค์

นภินทรสั่งการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ ธุรกิจ SMEs พร้อมจัดกิจกรรม แฟรนไชส์สร้างอาชีพ Roadshow 2024 ขยายตลาด เพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการ

วันที่ 23 ตุลาคม 2566 นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตนได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่งส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ และธุรกิจ SMEs ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการค้าขายในทุกพื้นที่ของประเทศไทย โดยการเข้าไปช่วยด้านลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ

               

โดยในปี 2567 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะจัดโครงการแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Roadshow 2024 เพื่อพาแฟรนไชส์ที่ผ่านการพัฒนาไปออกงานพบปะลูกค้า รวมถึงการขายแฟรนไชส์ในราคาพิเศษแก่ผู้ที่ต้องการสร้างงาน สร้างอาชีพ ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจเดินหน้าไปพร้อมกันทั่วประเทศ พร้อมกันนี้ยังประสานไปยังสถาบันการเงิน ในการให้สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษหรือแพ็กเกจพิเศษแก่ผู้ประกอบการที่ต้องการเข้ามาลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ และธุรกิจ SMEs เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายมากขึ้น

ทั้งนี้ ธุรกิจแฟรนไชส์ถือเป็นแพ็กเกจการค้าขายสำเร็จรูปที่มีมาตรฐาน ผู้ซื้อแฟรนไชส์สามารถดำเนินธุรกิจได้เลยโดยไม่ต้องลองผิดลองถูกให้เสียเวลา ซึ่งจะทำให้เกิดนักธุรกิจไทยหน้าใหม่จำนวนมาก ประกอบกับเจ้าของแฟรนไชส์ก็สามารถขยายธุรกิจของตัวเองไปได้อย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันธุรกิจแฟรนไชส์เติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี และมีกว่า 90,000 รายทั่วประเทศ ทั้งนี้ จำนวนธุรกิจแฟรนไชส์ในไทยปี 2566 เป็นประเภทธุรกิจนั้น มีจำนวนทั้งสิ้น 658 กิจการ โดยเป็นธุรกิจประเภทเครื่องดื่มและไอศกรีม จำนวน 164 ราย อาหาร จำนวน 159 ราย การศึกษา 102 ราย บริการ 60 ราย เบเกอรี่ 55 ราย ค้าปลีก 43 ราย โอกาสทางธุรกิจ 27 ราย ความงาม 25 ราย งานพิมพ์ 14 ราย อสังหาริมทรัพย์ 8 ราย และหนังสือ วิดีโอ 1 ราย