เตือนนักลงทุนระวังมิจฉาชีพ แอบอ้าง เพจ WHA Group

WHA เตือนระวังโดนเพจปลอมหลอกชวนลงทุน
Image by Robinraj Premchand from Pixabay

เตือนนักลงทุนระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเพจ WHA Group พฤติกรรมชวนลงทุนออนไลน์ รับออร์เดอร์ เทรดหุ้น รับปันผล รวมไปถึงการพนันออนไลน์

วันที่ 27 ตุลาคม 2566 รายงานข่าวจากบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA Group ประกาศแจ้งเตือนประชาชนและผู้ใช้งาน Facebook ให้ระวังมิจฉาชีพ แอบอ้างเพจ WHA Group ชื่อและรูปภาพของผู้บริหาร ชื่อและโลโก้ของบริษัท และกลุ่มบริษัท แอบอ้างเป็นพนักงานบริษัท เพื่อเชิญชวนลงทุนออนไลน์ รับออร์เดอร์ เทรดหุ้น รับปันผล รวมไปถึงการพนันออนไลน์

ทั้งนี้ ทางบริษัทขอยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำใด ๆ ในลักษณะนี้แต่อย่างใด

               

WHA เตือนระวังโดนเพจปลอมหลอกชวนลงทุน

สำหรับ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป) ผู้นำอันดับหนึ่งในการให้บริการโซลูชั่นครบวงจรด้านโลจิสติกส์และนิคมอุตสาหกรรมของไทย โดยธุรกิจของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ประกอบด้วย 4 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ โลจิสติกส์ นิคมอุตสาหกรรม ธุรกิจสาธารณูปโภคและพลังงาน และดิจิทัล โซลูชั่น ด้วยบริการโซลูชั่นแบบครบวงจรสำหรับลูกค้า ทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ทั้งในและนอกนิคมอุตสาหกรรม ดังนี้

1.กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ มุ่งให้บริการศูนย์กระจายสินค้า คลังสินค้า และโรงงาน Built-to-Suit แบบพรีเมี่ยมที่ได้มาตรฐานระดับโลกแก่ลูกค้า โดยบริษัทเป็นผู้ริเริ่มแนวคิดการสร้างอาคารโรงงาน และคลังสินค้าแบบ Built-to-Suit มาตั้งแต่ปี 2546 ปัจจุบันบริษัทมีพื้นที่คลังสินค้าและโรงงานแบบ Built-to-Suit รวมทั้งสิ้นกว่า 2.9 ล้านตารางเมตร บนทำเลที่ตั้งในจุดยุทธศาสตร์กว่า 52 แห่งทั่วประเทศ

2.กลุ่มธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม ในฐานะผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมคุณภาพระดับโลก ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ มีทั้งโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค คลัสเตอร์อุตสาหกรรม ได้แก่ คลัสเตอร์อุตสาหกรรมยานยนต์ คลัสเตอร์อุตสาหกรรมปิโตรเคมี รวมถึงบริการอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพ

ปัจจุบันดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป มีนิคมอุตสาหกรรมทั้งสิ้น 12+ แห่งบนพื้นที่กว่า 71,300 ไร่ โดยส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทยที่จังหวัดระยอง ชลบุรี และสระบุรี ในปี 2561 คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (กรศ.) ได้ประกาศอย่างเป็นทางการให้นิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ 11 แห่ง เป็นพื้นที่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี)

สอดคล้องกับพันธกิจของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ในการมุ่งมั่นส่งเสริมการพัฒนา 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-curve) ของประเทศด้วย รวมถึงนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล โซน-เหงะอาน ในประเทศเวียดนามอีกหนึ่งแห่ง

3.กลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภคและไฟฟ้า ในฐานะผู้ให้บริการด้านระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้กับลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมแต่เพียงผู้เดียว รวมถึงการร่วมลงทุนด้านไฟฟ้ากับผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าชั้นนำของโลก ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป จึงสามารถสร้างความมั่นใจในการให้บริการด้านสาธารณูปโภคแก่ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมได้อย่างต่อเนื่อง

โดยบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ในเครือดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป มีกำลังการผลิตน้ำรวมถึง 168 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และมีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้นของโรงไฟฟ้าที่เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์รวม 847 เมกะวัตต์

4.กลุ่มธุรกิจดิจิทัล ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป มีบริการดิจิทัลโซลูชั่นต่าง ๆ ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดตัว WHAbit แอปพลิเคชั่นด้านเฮลท์แคร์ เพื่อยกระดับการเข้าถึงบริการด้านการดูแลสุขภาพ และการแพทย์ทางไกล โดยประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลสมิติเวช เมื่อปี 2565 นอกจากนั้นบริษัทเดินหน้าทรานสฟอร์มองค์กรสู่ดิจิทัลผ่านโครงการต่าง ๆ กว่า 32 โครงการ เพื่อก้าวสู่การเป็น Technology Company ในปี 2567