เจอเครื่องชั่งซื้อข้าว 3 เครื่องไม่มีเครื่องหมายรับรอง จำคุก 6 เดือน ปรับไม่เกิน 2 พันบาท

พาณิชย์ ระดมตรวจเครื่องชั่งตวงวัดรับซื้อข้าวตามโรงสีทั่วประเทศ จำนวน 192 ราย 399 เครื่อง พบว่ามีความถูกต้องเที่ยงตรง 396 เครื่อง และไม่ถูกต้อง 3 เครื่อง เป็นกรณีเครื่องชั่งไม่มีเครื่องหมายคำรับรอง  เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชั่งตวงวัดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ระดมตรวจเครื่องชั่งสำหรับซื้อขายข้าวและเครื่องวัดความชื้นข้าวเปลือก ที่ใช้ในสถานรับซื้อข้าวและโรงสีทั่วประเทศ เนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปี

ร้อยตรีจักรา ยอดมณี
ร้อยตรีจักรา ยอดมณี

จากการลงพื้นที่ตรวจสอบเครื่องชั่งและเครื่องวัดความชื้นข้าวเปลือกทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 192 ราย 399 เครื่อง พบว่ามีความถูกต้องเที่ยงตรง 396 เครื่อง และไม่ถูกต้อง 3 เครื่อง เป็นกรณีเครื่องชั่งไม่มีเครื่องหมายคำรับรอง  ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว

               

ทั้งนี้ ได้กำชับเจ้าหน้าที่ชั่งตวงวัดให้ลงพื้นที่ตรวจการรับซื้อสินค้าเกษตรอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นช่วงฤดูเก็บเกี่ยวหรือนอกฤดูเก็บเกี่ยวก็ตาม

เครื่องชั่งซื้อข้าว

ขอเน้นย้ำกับผู้ประกอบการรับซื้อสินค้าเกษตรทั่วประเทศ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยใช้เครื่องชั่งที่ถูกต้องและมีคำรับรอง หากไม่ปฏิบัติตามจะมีความผิดตาม พ.ร.บ.มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.2542

กรณีใช้เครื่องชั่งตวงวัดที่ไม่มีเครื่องหมายรับรองหรือคำรับรองสิ้นอายุในการซื้อขายสินค้า ต้องระวางโทษ จำคุก 6 เดือน ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

กรณีโกงเครื่องชั่งหรือใช้เครื่องชั่งตวงวัดที่มี การดัดแปลงแก้ไข ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 280,000 บาท

เครื่องชั่งซื้อข้าว

หากพี่น้องเกษตรกร พบว่ามีการใช้เครื่องชั่งไม่ถูกต้อง มีการกดราคารับซื้อต่ำกว่าราคาตลาด ไม่ปิดป้ายแสดงราคารับซื้อ รับซื้อไม่ตรงกับราคาที่แสดง หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมในการขายผลผลิต สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือทางแอพลิเคชั่นไลน์ @MR.DIT หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ