UBE หวั่นเอลนีโญกระทบราคาวัตถุดิบไตรมาส 4 หวังท่องเที่ยวหนุนใช้เอทานอล

มันสำปะหลัง

UBE หวั่นเอลนีโญกระทบราคาวัตถุดิบไตรมาส 4 หวังท่องเที่ยวหนุนใช้เอทานอล หลังรายได้เพิ่งฟื้นไตรมาส 3/66 มา 14.5% จากไตรมาสก่อน

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 นางสาวสุรียส โควสุรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) หรือ UBE เผยทิศทางธุรกิจในไตรมาส 4/2566 ว่า สถานการณ์วัตถุดิบมันสำปะหลังเริ่มคลี่คลาย แต่อาจต้องคอยเฝ้าระวังผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ ส่งผลให้ราคามันสำปะหลังคาดว่าจะยังอยู่ในระดับสูง

โดยธุรกิจเอทานอล ยังมีแนวโน้มราคาวัตถุดิบสูงทั้งกากน้ำตาลและมันเส้น ซึ่งอาจมีผลต่อราคาจำหน่ายเอทานอล แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยอานิสงส์จากการเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยว คาดว่าจะยังมีปริมาณความต้องการใช้งานเอทานอลเช่นเดียวกับไตรมาสก่อน

               
สุรียส โควสุรัตน์

“อย่างไรก็ตาม ยูบีอียังเดินหน้าความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้เกษตรกรต้นน้ำ อันจะนำไปสู่การมีวัตถุดิบที่ยั่งยืน ควบคู่กับการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำนวัตกรรมมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางพลังงานและอาหารมูลค่าสูง”

ขณะนี้อยู่ในระหว่างการศึกษาเพื่อจัดตั้งศูนย์นวัตกรรม วิจัยและพัฒนา รวมถึงการแสวงหาความร่วมมือกับพันธมิตร และโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ตามแผนยุทธศาสตร์การสร้างการเติบโตที่กว้างไกลกว่า บนหัวใจการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ไตรมาส 3 โต 14.5% QOQ

ผลการดำเนินงานในไตรมาส 3/2566 ของยูบีอี สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 บริษัทมีรายได้รวมที่ 1,434.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.5% จากไตรมาสที่แล้ว (QOQ) แต่ลดลง 19.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (YOY) โดยมีกำไรสุทธิที่ 20.7 ล้านบาท

สาเหตุหลักจากสถานการณ์ขาดแคลนวัตถุดิบที่เริ่มคลี่คลาย ทำให้โรงงานแป้งมันสำปะหลังกลับมาดำเนินการปกติ ประกอบกับราคาแป้งมันสำปะหลังที่สามารถจำหน่ายได้ในราคาที่สูงขึ้น ส่วนธุรกิจเอทานอลมีปริมาณการจำหน่ายที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยว

ภาพรวมไตรมาส 3

ภาพรวมผลการดำเนินงานในไตรมาส 3/2566 ฟื้นตัวจากไตรมาสที่ผ่านมา ผลจากสถานการณ์วัตถุดิบที่เริ่มคลี่คลาย ขณะเดียวกันก็ได้รับอานิสงส์จากการเริ่มเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยว ส่งผลให้มีปริมาณการขายเอทานอลเพิ่มประมาณ 22% จากไตรมาสก่อน

ขณะที่ธุรกิจแป้งมันสำปะหลังมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากราคาจำหน่ายที่สูงขึ้นประมาณ 8% เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบยังมีราคาสูง

อย่างไรก็ตาม รายได้รวมของยูบีอียังลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน อันเป็นผลกระทบสำคัญจากการขาดแคลนวัตถุดิบ ประกอบกับลูกค้ายังมีสต๊อกสินค้าที่กักตุนไว้ตั้งแต่ในช่วงสถานการณ์โควิดอยู่ในระดับสูง ทำให้ปริมาณการจำหน่ายแป้งมันสำปะหลังลดลง

ด้านการทำตลาดผลิตภัณฑ์ฟลาวมันสำปะหลังในประเทศ ภายใต้แบรนด์ทาสุโกะ (Tasuko) ของอุบลซันฟลาวเวอร์ ได้รับการตอบรับที่ดีและมีปริมาณการจำหน่ายโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์แป้งทอดกรอบเพิ่มขึ้น จากที่เราเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย

ส่วนผลการดำเนินงานอื่น ๆ ในไตรมาสนี้ ยูบีอีได้เดินหน้าสร้างการเติบโตที่กว้างไกลกว่าอย่างต่อเนื่อง ตามแผนกลยุทธ์ “UBEYOND” (ยู-บียอนด์) โดยเฉพาะในด้าน Beyond Sustainability หรือการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ที่เรายังมุ่งมั่นเดินหน้าตามหลักธรรมาภิบาลที่มี ESG เป็นวัฒนธรรมองค์กร

โดยมุ่งเป้าดำเนินตามกลยุทธ์การบริหารจัดการวัตถุดิบที่ยั่งยืน ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในการพัฒนาการเพาะปลูกมันสำปะหลังด้วยระบบเกษตรสมัยใหม่ การพัฒนาองค์ความรู้ผ่านการอบรมและการทำแปลงสาธิตให้เกษตรกรแบบบูรณาการยังเป็นสิ่งที่สำคัญที่ต้องทำต่อเนื่อง