ภูมิธรรม ประเมินเป้าส่งออกไทยปี 2567 โต 1.99%

ภูมิธรรม เวชยชัย
ภูมิธรรม เวชยชัย

“ภูมิธรรม” ประชุมหารือแผนเร่งรัดการส่งออกและการค้าชายแดน ประเมินเป้าส่งออกปี 2567 ไม่เป็นทางการ มูลค่า 287,754 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่ม 1.99% หรือกว่า 10 ล้านล้านบาท ส่วนปีนี้คาดติดลบไม่เกิน 1%

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือแผนเร่งรัดการส่งออกและการค้าชายแดน Quick Win 100 วัน และ 1 ปี ร่วมกับผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ทูตพาณิชย์ และภาคเอกชน ว่าที่ประชุมได้มีการประเมินเป้าหมายการส่งออกของไทยในปี 2567 ในเบื้องต้น คาดการณ์ว่าการส่งออกจะขยายตัวที่ 1.99% มูลค่า 287,754 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือกว่า 10 ล้านล้านบาท

ขณะที่ภาคเอกชนประเมินในฝั่งการผลิต คาดการณ์ว่าจะขยายตัว 0-2% ซึ่งสอดคล้องกัน แต่ตัวเลขที่ชัดเจน จะต้องรอผลการส่งออกทั้งปีออกมาก่อน ถึงจะประกาศตัวเลขเป้าหมายการส่งออกของปี 2567 อย่างเป็นทางการได้

               

ส่วนการส่งออกของปี 2566 ประเมินว่า ในช่วง 3 เดือนที่เหลือของปีนี้ จะยังขยายตัวเป็นบวกอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่การส่งออกในช่วง 2 เดือนล่าสุด ส.ค. เพิ่ม 2.6% ก.ย. เพิ่ม 2.1% ทำให้การส่งออกทั้งปีจะติดลบน้อยกว่าที่หลายฝ่ายคาดการณ์ไว้ โดยจะติดลบไม่เกิน 1%

สำหรับการผลักดันการส่งออกที่ได้ดำเนินการภายใต้นโยบายปรับส่งออกจากลบเป็นบวก ในช่วง 100 วัน ได้ดำเนินการรวม 73 กิจกรรม คาดการณ์สร้างมูลค่าการส่งออก 12,400 ล้านบาท แต่เกิดผลจริง 25,424.75 ล้านบาท และยังได้ทำแผนล่วงหน้าสำหรับระยะเวลา 1 ปีข้างหน้า เพื่อผลักดันการส่งออกในปี 2567 โดยกำหนดไว้ทั้งสิ้น 380 กิจกรรม ตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการส่งออก 65,701 ล้านบาท

ทั้งนี้ ยังได้กำหนดกลยุทธ์การผลักดันการส่งออก 5 ด้าน โดย 1.จะเปิดประตูโอกาสทางการค้าเชิงรุกสู่ตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ ควบคู่กับการรักษาตลาดเดิมด้วยกลยุทธ์เดินสายสร้างสัมพันธ์ เร่งผลักดันการเจรจา FTA การขยายการค้าไปยังเมืองรองที่มีศักยภาพของประเทศต่าง ๆ

2.กำหนดให้ทูตพาณิชย์ทำงานเชิงรุก และบูรณาการทำงานกับพาณิชย์จังหวัดให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น เพื่อเชื่อมโยงสินค้าจากท้องถิ่นสู่ตลาดโลก 3.การส่งเสริมการส่งออก Soft Power ของไทยออกสู่ตลาดโลกให้ได้เพิ่มมากขึ้น

4.การปรับปรุงการทำงานของภาครัฐให้เป็นรัฐบาลดิจิทัล และปรับบทบาทเป็นรัฐสนับสนุน โดยที่จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ คือ พ.ร.บ.สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2537 5.การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ ด้วยการส่งเสริมการค้า Cross-border e-commerce ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจออนไลน์ การสร้างโชว์รูม ออนไลน์ การจัดงานแสดงสินค้านานาชาติในไทย ส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว และสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ส่งออกรายใหม่

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ยังได้ลงนามใน MOU กับการบินไทยและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ที่จะร่วมมือกันส่งเสริมการตลาดสินค้า บริการ และซอฟต์พาวเวอร์ของไทย โดยใช้จุดแข็งของแต่ละหน่วยงานมาช่วยขับเคลื่อน