กระทรวงทรัพย์ฯ ลงพื้นที่ติดตามสถานที่รองรับอีกัวน่า

อีกัวน่า กระทรวงทรัพย์

ร้อยเอก รชฏ ผู้ช่วย รมว. ทส. ลงพื้นที่ ติดตามสถานที่รองรับอีกัวน่า หลังบุกทำลายพืชผลเกษตรชาวบ้าน เร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ร้อยเอก รชฏ พิสิษฐบรรณกร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผู้ช่วย รมว.ทส.) พร้อมด้วย นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และสัตวแพทย์กลุ่มงานจัดการสุขภาพสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า

ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานที่รองรับและอนุบาลอีกัวน่าเขียว ที่กัดกินพืชผลทางการเกษตร สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนในหลายพื้นที่ ณ ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 1 (นครนายก) จังหวัดนครนายก

ร้อยเอก รชฏ เปิดเผยว่า พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้ความสำคัญและมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนถึงสถานการณ์อีกัวน่าที่สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนบริเวณชุมชนเขาพระยาเดินธง จังหวัดลพบุรี เข้ากัดกินพืชผลการเกษตรจนไม่สามารถปลูกพืชผลการเกษตรได้

และอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในพื้นที่ จากการแก่งแย่งแหล่งอาหารและคุกคามต่อชนิดพันธุ์ท้องถิ่น ตามที่เป็นข่าวนั้น

ในวันนี้ จึงได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสถานที่และคลายความกังวลลดความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชน โดยได้มอบหมายให้กรมอุทยานแห่งชาติฯ ระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าดักจับอีกัวน่าเขียวในพื้นที่จังหวัดลพบุรี

ล่าสุดสามารถดักจับได้แล้ว 134 ตัว และในพื้นที่ป่าคำชะโนด จังหวัดอุดรธานี 6 ตัว ซึ่งได้นำไปดูแลที่ศูนย์อนุรักษ์และช่วยเหลือสัตว์ป่าต่างประเทศ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.หนองคาย ในพื้นที่เขตบางนา กรุงเทพฯ และในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ต่าง ๆ ทั่วประเทศ

ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นอีกัวน่าและสัตว์ป่าพลัดหลง สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน กรมอุทยานแห่งชาติฯ 1362 ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ผู้ที่ครอบครองอีกัวน่าเขียวทั่วประเทศ สามารถแจ้งการครอบครองผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ได้

โดยข้อมูลปัจจุบันพบว่า มีผู้แจ้งการครอบครองอีกัวน่าเขียวแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 260 ราย รวม 3,667 ตัวในพื้นที่ 61 จังหวัด ซึ่งจังหวัดชลบุรีมีผู้แจ้งการครอบครองอีกัวน่าเขียวมากที่สุดเป็นอันดับ 1 จำนวน 982 ตัว จากผู้แจ้งฯ 14 ราย รองลงมาเป็นจังหวัดขอนแก่น 446 ตัว จากผู้แจ้งฯ 10 ราย อันดับ 3 ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จำนวน 287 ตัว จากผู้แจ้งฯ 45 ราย

ทั้งนี้ ล่าสุดเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 กรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้ออกประกาศ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์ป่าที่ไม่พิจารณาอนุญาตให้นำเข้า สัตว์ป่าในวงอีกัวน่า (Family Iguanidae) อีกัวน่าทุกชนิดในสกุล Iguana (Iguana spp.) เพื่อเป็นการสกัดยับยั้งการนำเข้าอีกัวน่าจากต้นทาง ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท

นอกจากนี้ สำหรับสัตว์ป่าที่อยู่ในความดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติฯ ยังได้จัดทำโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์สัตว์ป่า เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาคุ้มครองทรัพยากรสัตว์ป่า

โดยสามารถสนับสนุนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน หมายเลขบัญชี 980-216-5379 ชื่อบัญชีโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์สัตว์ป่าในสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า เพื่อเป็นค่าอาหาร ค่าปรับปรุง ซ่อมแซมกรงเลี้ยง หรือปรับภูมิทัศน์


ทั้งยังสามารถขอออกใบเสร็จได้ โดยส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทร อีเมล์ และรายละเอียดของการสนับสนุนมาที่ E-mail : [email protected] หรือหมายเลขโทรสาร 0-2579-9630 สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติฯ เพื่อนำไปลดหย่อนภาษีต่อไปได้