ราชกิจจาฯ ประกาศให้ธุรกิจอีมันนี่-บัตรอิเล็กทรินิกส์ ยื่นขอทำกิจการต่อ ธปท. ภายใน 120 วัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 17 เม.ย.2561 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ พระราชบัญญัติ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกําหนดระบบการชําระเงินภายใต้การกํากับโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระบบการชําระเงิน พ.ศ. 2560 ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเสนอ


โดยออกประกาศกําหนดให้ ผู้ให้บริการระบบการชําระเงินภายใต้การกํากับ ธปท. เช่น ผู้ให้บริการระบบชำระเงิน ที่ให้บริการระบบโอนเงินรายย่อยระหว่างผู้ใช้บริการของระบบ (Inter-institution Fund Transfer System, ผู้ให้บริการระบบเครือข่ายบัตร (Payment Card Network) ซึ่งได้แก่ บัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด ที่มีจุดเชื่อมต่อรับส่งข้อมูลรายการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างผู้ใช้บริการของระบบ ทั้งให้บริการ รวมถึงผู่ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ ถ้าประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป ให้ยื่นคําขออนุญาต ต่อธปท. ภายใน 120 วันนับตั้งแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ โดยประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ