ปรับจริง เจอร้านค้าปัดเศษสตางค์จาก 0.12 บาท เป็น 1 บาทจริง

อุดม ศรีสมทรง
อุดม ศรีสมทรง

กรมการค้าภายในเด็ดขาด เจอร้านค้าคิดค่าอาหารปัดเศษสตางค์จาก 0.12 บาท เป็นจำนวนเต็มบาทจริง ใช้กฎหมายปรับร้านค้า มีโทษเทียบปรับ ไม่เกิน 10,000 บาท ทันที

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 66 มีข่าวปรากฏในสื่อออนไลน์ ว่าร้านค้าคิดราคาค่าอาหาร โดยมีการปัดเศษสตางค์เป็นจำนวนเต็มบาท จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สายตรวจดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในทันที เพื่อไม่ให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสจำหน่ายสินค้าหรือบริการที่เป็นการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค

ซึ่งจากการตรวจสอบปรากฏว่า ทางร้านมีการปัดเศษสตางค์ขึ้น จาก 0.12 บาท เป็นจำนวนเต็มบาทจริง อันเป็นการฝ่าฝืนประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 65 พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา 28 มีโทษเปรียบเทียบปรับ ไม่เกิน 10,000 บาท ตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 พนักงานเจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมาย

ขอเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง โดยไม่ปัดเศษเงิน และหากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าและบริการ

สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ กรมจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบโดยทันทีและหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด


กรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือกรณีฉวยโอกาสจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ