ตั้งทีมพาณิชย์ลุยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ลดรายจ่าย-เพิ่มรายได้ประชาชน

ภูมิธรรม เวชยชัย
ภูมิธรรม เวชยชัย

“ภูมิธรรม” ตั้งคณะกรรมการบูรณาการนโยบายเชิงรุกกระทรวงพาณิชย์ ทำหน้าที่ขับเคลื่อนงานพาณิชย์ พร้อมตั้งคณะอนุกรรมการอีก 9 ชุด เจาะลึกในแต่ละเรื่อง ทั้งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้-ลดรายจ่ายให้ประชาชน

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายเชิงรุกกระทรวงพาณิชย์ ว่าเมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2566 ที่ผ่านมา ได้เซ็นคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการนโยบายเชิงรุกกระทรวงพาณิชย์ มีตนเป็นประธาน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นรองประธาน กรรมการประกอบด้วยผู้บริหารของหน่วยงานในกระทรวงพาณิชย์ และมีผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเป็นเลขานุการ

สำหรับคณะกรรมการชุดนี้ มีหน้าที่เพื่อขับเคลื่อนภารกิจหลักของกระทรวงพาณิชย์แบบเป็นทีม ทั้งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าของประเทศให้มีความเข้มแข็ง การกระตุ้นเศรษฐกิจ การลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และขยายโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชน เพื่อบริหารให้เกิดความสมดุลกับทุกฝ่ายและเกิดประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการทำงาน และเจาะลึกในแต่ละประเด็น ได้มีการแต่งตั้คณะอนุกรรมการเพิ่มอีก 9 ชุด ประกอบด้วย

  1. คณะอนุกรรมการส่งเสริมและยกระดับ SMEs ไทย
  2. คณะอนุกรรมการส่งเสริมและขับเคลื่อนการค้าและเศรษฐกิจเชิงรุกไทย-จีน-อาเซียน
  3. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการทำงานเพื่อบูรณาการตามยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์
  4. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายโลจิสติกส์ทางการค้า
  5. คณะอนุกรรมการพาณิชอิเล็กทรอนิกส์ Big data และอินฟลูเอนเซอร์เพื่อการค้า
  6. คณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายกระทรวงพาณิชย์
  7. คณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาการค้าตามระเบียบการค้าโลกใหม่
  8. คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรเพื่อการพาณิชย์
  9. คณะอนุกรรมการสร้างการรับรู้และภาพลักษณ์กระทรวงพาณิชย์

“การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการทั้ง 9 ชุด จะครอบคลุมทุกด้าน เพื่อให้มีความคล่องตัวในการไปปฏิบัติงาน บูรณาการขับเคลื่อนการทำงานในทีมของกระทรวงพาณิชย์ ให้ทำงานได้และครบถ้วน จะเป็นกลไกให้คณะใหญ่ขับเคลื่อนงานได้อย่างเป็นเอกภาพ” นายภูมิธรรมกล่าว


นายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า คณะอนุกรรมการแต่ละชุดจะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละเรื่อง ของแต่ละกรมของกระทรวงพาณิชย์เข้ามาร่วมกันทำงาน เพื่อให้การทำงานมุ่งไปตามภารกิจเป็นเรื่อง ๆ ตามที่กำหนดไว้ ไม่ใช่ต่างคนต่างทำ ซึ่งจะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ อย่าง SMEs ก็มีหลายกรมในกระทรวงพาณิชย์ที่ดูแล จากนี้ต้องมาประสานงานกัน ทำงานร่วมกัน จะขับเคลื่อนหรือช่วยเหลือยังไง หรือซอฟต์พาวเวอร์ ที่มีหลายกรมเกี่ยวข้อง การผลักดัน ก็ต้องมาทำงานร่วมกัน เป็นต้น