ไทยอีสเทิร์น ชลบุรี โชว์ผลิตก๊าซชีวภาพจากของเสีย ทดแทน LPG-ไฟฟ้า เซฟต้นทุน 48%

ไทยอีสเทิร์น ชลบุรี

ไทยอีสเทิร์น ชลบุรี คว้ารางวัล Thailand Energy Awards 2023 ผลิตก๊าซชีวภาพจากทะลายปาล์มเปล่าและตะกอนปาล์ม ทดแทน LPG-ไฟฟ้า เซฟต้นทุน 48.70%

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นายชำนาญ กายประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) นำคณะผู้บริหาร และสื่อมวลชนลงพื้นที่ศึกษาดูงานโครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากทะลายปาล์มเปล่าและตะกอนปาล์มในอุตสาหกรรมแปรรูปปาล์มน้ำมัน ของบริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 2 ต.เขาซก อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี

โดยโครงการดังกล่าวได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Awards 2023 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ASEAN Energy Awards 2023 ด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครงการที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (Off-Grid : Thermal) เพื่อถ่ายทอดความสำเร็จและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการผลิต-การใช้ประโยชน์จากพลังงานทดแทนได้อย่างคุ้มค่าและเป็นรูปธรรม

ไทยอีสเทิร์น ชลบุรี

นายชำนาญกล่าวว่า ความสำเร็จของโครงการนี้ เกิดจากการนำของเสียในกระบวนการผลิตมาใช้ประโยชน์เพื่อลดค่าใช้จ่ายของโรงงาน โดยนำมาผลิตเป็นก๊าซชีวภาพจากทะลายปาล์มและตะกอนปาล์ม ซึ่งได้ผ่านการวิจัย ค้นคว้า ทดลองจนสามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้จริง

“ก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้ส่วนหนึ่งจากโครงการนี้ นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงให้กับ Burner ที่ใช้ในกระบวนการอบยางแท่ง เพื่อทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม (LPG) อีกทั้งยังนำไปเป็นเชื้อเพลิงสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ภายในโรงงาน และส่งขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งด้วย”

ด้านนายก้องกิต โกกนุทาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายปฏิบัติการด้านพลังงาน บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด เปิดเผยว่า โครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากทะลายปาล์มเปล่าและตะกอนปาล์มนี้ ช่วยลดต้นทุนเชื้อเพลิงของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจุบันสามารถผลิตก๊าซชีวภาพจากทะลายปาล์มเปล่าและตะกอนปาล์มได้สูงสุด 928,363 ลูกบาศก์เมตรต่อปีที่นำไปทดแทนการใช้ LPG ในกระบวนการอบยางได้ 427,052.5 kg.LPG ต่อปี ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 1,304.48 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดยใช้งบประมาณลงทุนเพียง 3.9 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีอัตราผลตอบแทนภายในโครงการถึง 48.70% และใช้ระยะเวลาคืนทุนประมาณ 2.29 ปี

“บริษัทตั้งเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2030 หรือปี พ.ศ. 2573 โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนจากวัสดุหรือของเสียที่ไม่ใช้แล้วมาก่อให้เกิดประโยชน์ ถือเป็นมาตรการหนึ่งที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” นายก้องกิตกล่าว


ไทยอีสเทิร์น ชลบุรี