ตั้งหอการค้าเวียดนามในไทย ดันการค้า-ลงทุนสู่เป้า 25,000 ล้าน ในปี 2025

งหอการค้าเวียดนาม

หอการค้าไทยผนึกหอการค้าและอุตสาหกรรมเวียดนาม จัดใหญ่ครบรอบ 10 ปีความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ ตั้งหอการค้าเวียดนามในประเทศไทย ‘VTCC’ วางเป้าหมาย ดันการค้า-ลงทุน 25,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2025

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เข้าร่วมงานและกล่าวต้อนรับ นายเวือง ดิ่งห์ เหวะ (H.E Mr. Vuong Dinh Hue) ประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการและเพื่อฉลองการครบรอบ 10 ปีของความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยและเวียดนาม

โดยหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, สภาธุรกิจไทยเวียดนาม, สมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม ร่วมกับหอการค้าและอุตสาหกรรมเวียดนาม (VCCI) จัดงานสัมมนา “Viet Nam – Thailand Business Policy & Legislation Forum: Enhancing Trade And Investment Collaboration” ในหัวข้อ “UNLOCKING TRADE AND INVESTMENT OPPORTUNITIES BETWEEN VIETNAM AND THAILAND” ขึ้น อัพเดตความรู้ด้านส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างไทยและเวียดนามจากตัวแทนภาครัฐของเวียดนามและไทย รวมถึงภาคเอกชนไทยที่ประสบความสำเร็จในการเข้าไปลงทุนที่เวียดนามกว่า 300 คน

พร้อมกันนี้ได้มี พิธีเปิดตัว หอการค้าเวียดนามในประเทศไทย Vietnam Thai Chamber of Commerce (VTCC) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันการแลกเปลี่ยนทางการค้าและการลงทุนของเวียดนามในประเทศไทย

รวมถึงการสร้างบรรยากาศที่สะดวกเพื่อให้ทั้งสองประเทศบรรลุเป้าหมายมูลค่าการค้า 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2025 ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีในปีแห่งการครบรอบความสัมพันธ์ 10 ปี หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยและเวียดนาม

นายสนั่น เปิดเผยว่า งานสัมมนาในวันนี้เป็นเวทีสำคัญเพื่อรับทราบแนวทางการกำหนดนโยบายทางธุรกิจและการอำนวยความสะดวกของภาครัฐที่จะเป็นแนวทางในการลงทุนร่วมกันระหว่างเวียดนามและไทย เราต้องส่งเสริมสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ลดข้อติดขัดในเรื่องของการค้าข้ามพรมแดน และอำนวยความสะดวกในการลงทุน เพื่อทำให้เราสามารถปลดล็อกศักยภาพทางเศรษฐกิจของเราอย่างเต็มประสิทธิภาพ

เรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทำงานร่วมกันกับผู้กำหนดนโยบายเพื่อปรับปรุงกฎระเบียบ เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีการส่งเสริมการแข่งขันที่ยุติธรรมและปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ความโปร่งใสของกฎหมาย, ระเบียบและข้อตกลงต่าง ๆ จะเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับธุรกิจทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก

ในวันนี้ยังมีการจัดงานเลี้ยงรับรองโดยสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนามเป็นเจ้าภาพ และมีการพูดคุยในประเด็น กฎหมายการลงทุน เช่น การขอให้ยึดมั่นต่อข้อกฎหมายตามที่ได้แถลงไว้กับนักลงทุน การประกาศใช้และบังคับข้อกฎหมายและกฎระเบียบใหม่ ๆ เช่น ภาษีคาร์บอน, โซลาร์เซลล์ซึ่งในเรื่องนี้ต้องการให้ภาครัฐสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนเพื่อให้มีความเข้าใจตรงกันก่อนมีผลบังคับใช้

รวมถึงการแก้ไขการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าในเวียดนามและควบคุมราคาพลังงานไฟฟ้าให้ไม่เพิ่มสูงขึ้นเพื่อทำให้ภาคเอกชนสามารถแข่งขันได้ ในด้านพลังงานสะอาด ต้องการให้ภาครัฐพิจารณาและมีนโยบายในการขอใบอนุญาตและดำเนินการติดตั้งที่สะดวกมากขึ้น

นอกจากนี้สมาคมยังดำเนินการส่งเสริมในประเด็น Connectivity การเชื่อมโยงในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมการค้าข้ามพรมแดน SMEs, Startup, Digital Economy และการดำเนินธุรกิจของคนรุ่นใหม่

ในโอกาสนี้นายเวือง ดิ่งห์ เหวะ (H.E Mr. Vuong Dinh Hue) ประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้แจ้งกับผู้เข้าร่วมว่า มีแผนการที่จะเชิญนายกรัฐมนตรีและข้าราชการระดับสูงของไทยในการเยือนประเทศเวียดนามอย่างเป็นทางการในปีหน้า เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนให้มากขึ้น

การจัดงานในวันนี้ถือเป็นผลสำเร็จอีกขั้นของความสัมพันธ์ไทยและเวียดนามซึ่งตอกย้ำว่าภาคเอกชนไทยมีความสนใจที่จะเข้าไปลงทุนในเวียดนามเป็นอย่างมาก ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2566 การลงทุนจากประเทศไทยในเวียดนามมี 48 โครงการใหม่ ด้วยเงินทุนจดทะเบียน 462 ล้านเหรียญสหรัฐ มีการปรับเพิ่มเงินทุน 173 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีการซื้อหุ้นในธุรกิจเวียดนามด้วยมูลค่า 35 ล้านเหรียญสหรัฐ

ในปัจจุบัน ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 9 โดยมี 726 โครงการ ด้วยมูลค่าเงินทุนจดทะเบียนรวม 13,843 ล้านเหรียญสหรัฐ นักลงทุนไทยส่วนใหญ่ลงทุนด้านอุตสาหกรรมการผลิตและการแปรรูป ภาคการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจค้าปลีก เป็นต้น นักลงทุนไทยรายใหญ่ที่ลงทุนในเวียดนาม เช่น TCC Group, Central Group, SCG, CP Vietnam, Hemaraj, ThaiBev, Amata, Grimm Power, Super Energy Corporation, Stark Coporation, Gunkul Engineering, Gulf Energy Development, J.S.T Vietnam เป็นต้น

ในงานนี้ได้รับเกียรติจาก นายเวือง ดิ่งห์ เหวะ (H.E Mr. Vuong Dinh Hue) ประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม, นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย สมาชิกวุฒิสภาและประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เวียดนาม, นาย ฟาน จิ๊ ทัญ (H.E Mr. Phan Chi Thanh), เอกอัครทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย


นายนิกรเดช พลางกูร เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม, นายเหงวียน ควัง วิญ (Mr. Nguyen Quang Vinh) รองประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมเวียดนาม (VCCI), นางสาวจริยา จิราธิวัฒน์ ประธานสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม และนายนิธิ ภัทรโชค เลขาธิการ สมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม พร้อมด้วยคณะผู้แทนจากรัฐบาลเวียดนามเข้าร่วมงานด้วย