พิมพ์ภัทรา ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมอีวีนัดแรก

พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล

พิมพ์ภัทรา รมว.อุตฯ ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามนโยบายการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า นัดแรก แนวทางขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านไปสู่อุตสาหกรรมอีวีครบวงจร

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 รายงานข่าวระบุว่า ในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามนโยบายการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ครั้งที่ 1/2566 ที่มี นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายดนัยณัฏฐ์ โชคอำนวย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ กระทรวงอุตสาหกรรม

ที่ประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการขับเคลื่อนนโยบายอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ทั้งในส่วนของการสร้างเครือข่ายผู้ผลิตเครื่องจักรกลอัตโนมัติในกระบวนการผลิต และแนวทางการส่งเสริมกระบวนการจัดการแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า

รวมถึงแนวทางการส่งเสริมการดัดแปลงรถยนต์ไฟฟ้าขนาดใหญ่ (EV Conversion) เพื่อสนับสนุนและสร้างความเชื่อมั่นผู้ใช้งาน รวมทั้งการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในรูปแบบต่างๆ

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้รับทราบ และเห็นชอบแนวทางการดำเนินงาน โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือในรายละเอียด และข้อกฎหมาย


รวมทั้งรับฟังเสียงสะท้อนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมในการเปลี่ยนผ่านไปสู่อุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจรตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงการจัดการซากตลอดช่วงชีวิตการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า