จับตามติ กพช. ทบทวนค่าไฟ 4.68 บาท วันนี้

ค่าไฟ ไฟฟ้า ค่าไฟแพง ค่าครองชีพ

จับตานายกฯนั่งประธาน กพช.วันนี้ พิจารณาทบทวนค่าไฟงวด 1/2567 ลดลงจาก 4.68 บาท พร้อมช่วยกลุ่มเปราะบาง 3.99 บาท เดิมพันอนาคต กฟผ. แบกหนี้เพิ่ม 1.4 หมื่นล้าน

วันที่ 13 ธันวาคม 2566 รายงานข่าวระบุว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง จะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ในวันนี้ (13 ธ.ค. 2566) เวลา 12.30 น.เป็นต้นไป ณ ศูนย์แถลงข่าว ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล ว่าจะมีการพิจารณาประเด็นเรื่องการปรับอัตราค่า Ft สำหรับงวด 1 ปี 2567

ซึ่งจากเดิมที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้พิจารณาเห็นชอบให้ปรับค่าเอฟทีขายปลีกสำหรับเรียกเก็บค่าไฟฟ้างวดเดือน ม.ค.-เม.ย. 2567 ที่ 89.55 สตางค์ต่อหน่วย ส่งผลให้อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 69.07 สตางค์ต่อหน่วย

เมื่อรวมค่าไฟฟ้าฐาน 3.78 บาทต่อหน่วย ทำให้ค่าไฟฟ้าเรียกเก็บอยู่ที่ 4.68 บาทต่อหน่วย ซึ่งนายกรัฐมนตรีมองว่าอัตราดังกล่าวสูงเกินไป

ในส่วนภาคเอกชนประเมินว่า ค่าไฟฟ้าที่ปรับเพิ่มขึ้น จะส่งผลให้ภาคธุรกิจในด้านต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ค่าไฟถือเป็นต้นทุน (fix cost) การดำเนินธุรกิจ ก็จะเพิ่มขึ้นอีกระดับ 4-6% โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้ไฟฟ้าสูง อาทิ เคมี เหล็ก เยื่อและกระดาษ อะลูมิเนียม หล่อโลหะ แก้วกระจก ปูนซีเมนต์ เซรามิก อาหารและเครื่องดื่ม โรงกลั่นน้ำมันและปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

ทางกระทรวงประเมินว่าน่าจะมีการปรับลดลง พร้อมทั้งมีการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟกลุ่มเปราะบางให้เหลือ 3.99 บาทต่อหน่วย และภาพรวมควรจะลดลงมาต่ำกว่านั้น อาจจะอยู่ที่ 4.20 บาทต่อหน่วย ซึ่งประเด็นดังกล่าวจะส่งผลให้ต้องยืดระยะเวลาในการชำระหนี้ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)


ทั้งนี้ มีการเปิดเผยข้อมูลจากทาง กฟผ.ว่าการเรียกเก็บค่าไฟฟ้างวดเดือน มกราคม-เมษายน 2567 ในอัตรา 4.20 บาทต่อหน่วย ทำให้ กฟผ.มีภาระค่า Ft ที่ต้องค้างรับเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 13,950 ล้านบาท และทำให้ยอดสะสมของค่า Ft ค้างรับรวมเป็น 125,950 ล้านบาท จากที่เคยปรับลดลงมาเหลือที่ระดับ 95,777 ล้านบาท ก่อนหน้านี้