ผลตรวจสอบเขื่อน หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

เขื่อน

เร่งตรวจสอบเขื่อน หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ยันไม่กระทบเขื่อนของกรมชลประทาน

วันที่ 23 ธันวาคม 2566 กรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว บริเวณพื้นที่ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อเวลา 23.40 น ของคืนที่ผ่านมา (22 ธ.ค. 66) วัดแรงสั่นสะเทือนได้ 3.1 ที่ความลึก 3 กิโลเมตร นั้น

กรมชลประทาน โดยส่วนวิศวกรรมธรณี สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา และส่วนปลอดภัยเขื่อน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ได้เข้าตรวจสอบค่าความเร่งสูงสุดของพื้นดิน จากสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย พบว่าความเร่งสูงสุดที่ตรวจวัดได้มีค่าเท่ากับ 0.0001687 g ซึ่งต่ำกว่าค่าความเร่งของพื้นดินจากแผ่นดินไหวที่ใช้ในการออกแบบอย่างมาก (ค่าที่ใช้ในการออกแบบจะไม่น้อยกว่า 0.2g)

ดังนั้น เหตุการณ์แผ่นดินไหวดังกล่าว จึงไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของตัวเขื่อนทั้งขนาดใหญ่และขนาดกลางที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงแต่อย่างใด


ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้ออกแบบเขื่อนทุกแห่ง ให้สามารถรองรับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวไว้ด้วยค่าที่สูงสุดของความเสี่ยงในพื้นที่ประเทศไทย นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการตรวจสอบและติดตามข้อมูลทางสถิติของค่าความเร่งสูงสุดที่เกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวอยู่ตลอดเวลา เพื่อนำมาประเมินเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้น รวมทั้งแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อเขื่อน เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ท้ายเขื่อน มีความมั่นใจและเชื่อมั่นในความปลอดภัยแข็งแรงของเขื่อนตลอดเวลา