ปิดคันกั้นน้ำมูโนะ จ.นราธิวาสสำเร็จแล้ว

ชูชาติ อธิดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดนราธิวาส ล่าสุด ปิดคันกั้นน้ำมูโนะสำเร็จแล้ว ระดับน้ำในคลองเริ่มลดลง

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 นายชูชาติ รักจิตร อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายสุริยพล นุชอนงค์ รองอธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดนราธิวาส โดยมี นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 นายสุพัฒน์ ศรีไพรวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน นายสยาม อิ่มเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนราธิวาส นายอภิวัฒน์ ชนะสงคราม ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย

หลังจากในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส มีฝนตกหนักต่อเนื่องในช่วงวันที่ 23-25 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งมีปริมาณฝนสะสมมากถึง 400-800 มิลลิเมตร ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโก-ลก แม่น้ำสายบุรี และแม่น้ำบางนรา สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่

อธิบดีกรมชลประทาน และคณะ ได้เดินทางไปติดตามการระบายน้ำ บริเวณท่อระบายน้ำปลายคลองลาน ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ ซึ่งเป็นจุดที่สามารถเร่งการระบายน้ำได้เร็วขึ้น สำนักงานชลประทานที่ 17 ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งสูบน้ำลงทางท่อลอด ก่อนระบายลงสู่คลองปูยู แม่น้ำโก-ลก และออกสู่ทะเล

ต่อมา ได้เดินทางไปยังประตูระบายน้ำปากคลองระบายน้ำมูโนะ ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก เป็นอีกหนึ่งจุดที่ช่วยระบายน้ำ โดยได้ทำการเปิดประตูระบายน้ำเป็นระยะ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำปัจจุบัน ซึ่งแนวโน้มระดับน้ำในคลองเริ่มลดลงแล้ว

นอกจากนี้ ยังได้ติดตามการซ่อมแซมคันกั้นน้ำชั่วคราวที่ทำเป็นแนวเสริมป้องกันตลิ่ง บริเวณฝั่งขวาของ ประตูระบายน้ำปากคลองระบายน้ำมูโนะ ซึ่งทำการปิดช่องที่ชำรุดแล้วเสร็จในช่วงกลางดึกที่ผ่านมา

จากนั้น ได้เดินทางไปยังพนังกั้นน้ำแม่น้ำโก-ลก เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ และระดับน้ำในแม่น้ำโก-ลก รวมทั้งแผนดำเนินงานโครงการปรับปรุงพนังกั้นน้ำแม่น้ำโก-ลก ที่จะช่วยเพิ่มความมั่นคงแข็งแรงของระบบฐานราก และป้องกันไม่ให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมในพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโก-ลก และพื้นที่ชุมชน


อธิบดีกรมชลประทาน ได้กำชับให้โครงการชลประทานในพื้นที่ เร่งระบายน้ำท่วมขัง รวมทั้งเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจังหวัดนราธิวาส ที่ยังประสบอุทกภัยอยู่จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นให้มากที่สุด ตามนโยบายของรัฐบาล และร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์