วินด์ เอนเนอร์ยี่ ยันไม่จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เผยจ่ายปันผลปี’66 กว่า 3 พันล้าน

ณัฐพศิน-เชฎฐ์อุดมลาภ
ณัฐพศิน-เชฎฐ์อุดมลาภ

“วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง” ยืนยันไม่ต้องจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น จากเหตุไม่มีผู้ถือหุ้น ซึ่งมีสิทธิตามกฎหมายรายใดร้องขอ เผยผลการดำเนินงานแข็งแกร่งราบรื่น จ่ายปันผลผู้ถือหุ้นปี 2566 รวมกว่า 3,000 ล้านบาท

วันที่ 2 มกราคม 2567 นายณัฐพศิน เชฎฐ์อุดมลาภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด หรือ WEH ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม ที่มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 717 เมกะวัตต์ มากเป็นอันดับ 1 ของไทย เปิดเผยว่า บริษัทยังไม่ต้องจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เนื่องจากยังไม่มีผู้ถือหุ้น ซึ่งมีชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือผู้ถือหุ้นที่มี สิทธิตามกฎหมายรายใดร้องขอ

“ส่วนกระแสข่าวที่รายงานว่า มีอดีตผู้ถือหุ้น ร้องขอให้บริษัท จัดการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญนั้น บริษัทตรวจสอบแล้วว่า อดีตผู้ถือหุ้นดังกล่าว ปัจจุบันไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงไม่มีสิทธิตามกฎหมาย บริษัทจึงไม่สามารถจัดการตามที่ร้องขอได้ เพราะจะขัดกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1173 เรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น หากมีการประชุมขึ้น ก็จะกลายเป็นการประชุมที่มิชอบด้วยกฎหมาย และบรรดามติที่ประชุมก็จะมิชอบด้วยกฎหมาย และไม่มีผลผูกพันต่อบริษัทเช่นกัน”


ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในปี 2566 ที่ผ่านมาเป็นไปอย่างแข็งแกร่ง การดำเนินงานราบรื่นทั้งในด้านการผลิตไฟฟ้า และการบริหารจัดการ ซึ่งบริษัทได้เปิดเผย และรายงาน การดำเนินงานให้แก่ผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัทได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้นสม่ำเสมอตลอดปี เป็นไปตามระเบียบบริษัท และตามที่กฎหมายกำหนด โดยในตลอดปี 2566 บริษัท ทยอยจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกว่า 3,000 ล้านบาท