ธรรมนัส รมว.เกษตรฯ ไม่ทิ้งข้อร้องเรียนพี่ศรีไล่ตรวจสอบ ‘กรมฝนหลวง-กรมการข้าว’

ธรรมนัส พรหมเผ่า

โฆษกเกษตรฯ ชี้แจง ธรรมนัส รมว.เกษตรฯ ติดตามข้อร้องเรียน “พี่ศรี” อย่างใกล้ชิด ขยายผลตรวจสอบทั้งกรมฝนหลวง-กรมการข้าว ยึดหลักธรรมาภิบาล ยุคนี้ยากที่จะปกปิด ลับ ลวงพราง

วันที่ 29 มกราคม 2567 นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฝ่ายการเมือง) กล่าวถึงกรณี นายศรีสุวรรณ จรรยา ผู้นำองค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน ยื่นหนังสือร้องเรียนขอให้ตรวจสอบการจัดซื้อเครื่องบินของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และโครงการของกรมการข้าว ภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเด็นความไม่โปร่งใสในการทำหน้าที่ของข้าราชการในกระทรวง ว่า เรื่องนี้ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ติดตามตรวจสอบอย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอน

โดยให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งสองท่าน ที่กำกับดูแลทั้งสองกรม ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย ทั้งผู้ร้องและผู้ถูกร้อง โดยเน้นย้ำบนความถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้บนหลักธรรมาภิบาล และยึดตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยมีการตรวจสอบทั้งในระดับกระทรวง กรรมาธิการ และองค์กรอิสระ รวมไปถึงสื่อมวลชนและประชาชนที่ติดตามข่าวสารเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด

อัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แต่เป็นที่น่าจับตามองว่าการร้องเรียนที่เกิดขึ้น มาจากกลุ่มบุคคลกลุ่มเดียวกัน จึงมีการตั้งข้อสังเกตว่า กระบวนการในการตรวจสอบนั้นเป็นเพื่อประโยชน์ต่อทางราชการและประเทศชาติ หรือมีผลประโยชน์อื่นแอบแฝงหรือไม่

ซึ่งโครงการที่ถูกร้องเรียนเป็นโครงการขนาดใหญ่ ทุกขั้นตอนจะมีการชี้แจงในรายละเอียด ขณะนี้อยู่ในช่วงธรรมนัส ของการรวบรวมข้อมูลหลักฐานทั้งหมดซึ่งบางอย่างยังไม่สามารถเปิดเผยได้ เพราะอาจจะมีผลต่อรูปคดี แต่เน้นย้ำว่าทุกอย่างยึดหลักบนความถูกต้อง และยังมีที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายควบคุมกำกับดูแลให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย

“ดังนั้น ในยุคของ นายกเศรษฐา ทวีสิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้การบริหารงานของ ร้อยเอก ธรรมนัส และรัฐมนตรีช่วยว่าการทั้งสองท่าน ยึดหลักนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน การปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นอย่างเคร่งครัด ย้ำให้ข้าราชการในกระทรวง ทำงานยืนหยัดบนความถูกต้องตามกฎหมาย ยึดหลักธรรมาภิบาล ขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่า ยุคนี้เป็นยุคของสังคมข่าวสารที่เข้าถึงได้ง่าย ยากที่จะปกปิด ลับ ลวงพราง

ในกระบวนการทำหน้าที่ ซึ่งเหตุการณ์นี้ ทั้งกรมการข้าว และกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กำลังเป็นที่สนใจของประชาชน ควรทำเรื่องนี้ให้กระจ่าง และชี้แจงรายละเอียดให้สังคมได้รับทราบโดยเร็ว ถึงรายละเอียดในทุกขั้นตอน


หากตรวจสอบพบว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้นจริง ก็ให้เป็นหน้าที่ของกระบวนการยุติธรรมในการดำเนินการจัดการต่อไป หรือหากเป็นการถูกกลั่นแกล้งทำให้เสียหาย ผู้กระทำความผิดต้องได้รับการดำเนินคดีอย่างถึงที่สุด