ณรงค์ศักดิ์ นั่งประธานหอการค้าไทย-จีนอีกสมัย มั่นใจนักท่องเที่ยวจีนมาไทย 8 ล้านคน

ณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล

“ณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล” นั่งแท่นประธานหอการค้าไทย-จีน ต่ออีกสมัย หวังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนไทย-จีนร่วมสรรค์สร้างประวัติศาสตร์สายสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน ครบรอบ 50 ปี ในปี 2568 ย้ำภาพนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าประเทศไทยตามเป้าหมาย 8 ล้านคน

วันที่ 29 มกราคม 2567 ในการประชุมหอการค้าไทย-จีนเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2567 ได้แต่งตั้งให้นายณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการหอการค้าไทย-จีน สมัยที่ 29 เป็นการทำหน้าที่ประธานกรรมการ หอการค้าไทย-จีน ตั้งแต่ปี 2563 ติดต่อกัน 3 สมัย โดยมีผู้เข้าร่วมแสดงความยินดีราว ๆ 500 คน

นายยง สุขสุดประเสริฐ ประธานกิตติมศักดิ์ผู้ทรงเกียรติถาวร กล่าวแสดงความเชื่อมั่นใน “พิธีส่งมอบตราตั้ง” ครั้งนี้ว่า ภายใต้การบริหารงานของประธานณรงค์ศักดิ์ และคณะกรรมการหอการค้าไทย-จีน สมัยที่ 29 จะสืบสานเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษ พร้อมสร้างอนาคตร่วมกัน สร้างสรรค์ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับหอการค้าไทย-จีน สืบต่อไป

ณรงค์ศักดิ์ นั่งประธาน หอการค้าไทย-จีนอีกสมัย

พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานในพิธีการรับมอบตำแหน่งคณะกรรมการหอการค้าไทย-จีน สมัยที่ 29 ได้กล่าวแสดงความยินดีกับนายณรงค์ศักดิ์ ที่ได้รับความไว้วางใจดำรงตำแหน่งประธานกรรมการหอการค้าไทย-จีน อีกวาระหนึ่ง พร้อมกล่าวชื่นชมหอการค้าไทย-จีน ที่ได้แสดงบทบาทเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ไทย-จีนให้แน่นแฟ้นในทุกมิติ ตลอดระยะเวลา 114 ปีที่ผ่านมา และเชื่อมั่นว่าหอการค้าไทย-จีนจะทำหน้าที่เสาหลักของนักธุรกิจไทยเชื้อสายจีนและชาวจีนโพ้นทะเล เพื่อร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนของประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป

นายอู๋ จื้ออู่ อัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย แสดงความยินดีและชื่นชมบทบาทหอการค้าไทย-จีน ซึ่งเป็นองค์กรชาวไทยเชื้อสายจีนที่ใหญ่ที่สุด สั่งสมชื่อเสียงมายาวนาน เป็นที่ยอมรับในสังคมวงกว้าง และยังเป็นศูนย์รวมนักธุรกิจชาวจีนโพ้นทะเลชั้นนำในประเทศไทยมาโดยตลอด พร้อมกันนี้ นายอู๋ จื้ออู่ แสดงความเชื่อมั่นว่าประธานณรงค์ศักดิ์จะนำคณะกรรมการหอการค้าไทย-จีน แสดงบทบาทผู้นำชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทย สร้างความสามัคคี พร้อมอำนวยความสะดวกทางการค้าให้กับนักธุรกิจชาวจีนโพ้นทะเล มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระหว่างประเทศไทยและจีน เพื่อสร้างความก้าวหน้าและความสามัคคีของชาวจีนโพ้นทะเล และส่งเสริมความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย-จีน

ณรงค์ศักดิ์ นั่งประธาน หอการค้าไทย-จีนอีกสมัย

นายณรงค์ศักดิ์กล่าวขอบคุณและยินดีทุ่มเทความรับผิดชอบในภารกิจการสืบสานและต่อยอดพันธกิจหอการค้าไทย-จีน พร้อมกับคณะกรรมการและสมาชิกทุกท่าน เพื่อนำพาองค์กรก้าวไปข้างหน้า เผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยความเข้าใจ ร่วมกันปฏิรูปและพัฒนาการดำเนินงานเพื่อให้บริการนักธุรกิจชาวจีนและชาวจีนโพ้นทะเลอย่างเต็มที่ พร้อมมุ่งปลูกฝังคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาสืบสานปณิธานและวัฒนธรรมของหอการค้าไทย-จีน

“ในยุคใหม่นี้ เราต้องร่วมกันยกระดับบทบาทหอการค้าไทย-จีน ซึ่งเป็นองค์กรที่มีประวัติมายาวนานกว่า 100 ปี ในเวทีโลกให้มากขึ้น โดยการเรียนรู้จากองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลก ประสานความร่วมมือกับสมาคมธุรกิจต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าของสังคมไทยอย่างกลมกลืน”

หอการค้าไทย-จีน ทำหน้าที่เป็นสายใยผูกพันความร่วมมือระหว่างไทย-จีน ในทุกมิติ ช่วยเผยแพร่เรื่องราวดี ๆ ของประเทศจีน ในขณะเดียวกัน ก็แนะนำสภาพแวดล้อมในการทำธุรกิจและการลงทุนในประเทศไทย ผลักดันกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาจีนในประเทศไทย ผลักดันให้เกิดความร่วมมือในเชิงลึกในด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และพลังงานใหม่ เป็นต้น

ณรงค์ศักดิ์ นั่งประธาน หอการค้าไทย-จีนอีกสมัย

รวมถึงการแบ่งปันโอกาสในรูปแบบจีนสมัยใหม่ ส่งเสริมการสร้างโอกาสเข้าสู่ตลาดจีนที่มีขนาดใหญ่กว่า 1,400 ล้านคน และสนับสนุนการสร้างประชาคมไทย-จีน ที่มีอนาคตร่วมกัน เพื่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ ร่วมสรรค์สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับหอการค้าไทย-จีนบนเส้นทางสายมิตรภาพไทย-จีน ต่อไป

จีนเป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ มีส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก ร้อยละ 30 จีนเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของไทย ตั้งแต่ปี 2556 เป็นเวลากว่า 11 ปี และยังเป็นตลาดส่งออกสินค้าไทยอันดับ 2 (รองจากสหรัฐอเมริกา)

นอกจากนี้ นักลงทุนจีนยังเข้ามาลงทุนในประเทศไทยสูงเป็นอันดับต้น ๆ ของนักลงทุนต่างชาติในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

“การลงนามความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราซึ่งกันและกัน ระหว่างประเทศไทยและสาธารณัฐประชาชนจีน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมนี้เป็นต้นไป จะเป็นการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน ไทย-จีน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าประเทศไทย ตามเป้าหมายจำนวน 8 ล้านคนตามที่วางไว้ในปีนี้”


ณรงค์ศักดิ์ นั่งประธาน หอการค้าไทย-จีนอีกสมัย