โรงกลั่นไทยออยล์กลับมาผลิตน้ำมันได้ตามปกติแล้ว

ไทยออยล์

หน่วยกลั่นน้ำมันดิบที่ 3 โรงกลั่นไทยออยล์กลับมาผลิตได้ตามปกติแล้ว หลังหยุดซ่อมบำรุง 13 วัน ระหว่างวันที่ 16-28 ม.ค. 2567

วันที่ 31 มกราคม 2567 นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) เปิดเผยว่า จากกรณีหน่วยกลั่นน้ำมันดิบที่ 3 ของโรงกลั่นไทยออยล์มีการหยุดซ่อมบำรุง เป็นระยะเวลา 13 วัน ระหว่างวันที่ 16-28 มกราคม 2567 ส่งผลกระทบต่อปริมาณการผลิตน้ำมันกลุ่มดีเซล และน้ำมันอากาศยาน ล่าสุดเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 ได้รับรายงานจากบริษัทไทยออยล์ว่า การซ่อมบำรุงหน่วยผลิตดังกล่าวได้ดำเนินการแล้วเสร็จและกลับมาดำเนินการผลิตได้ตามปกติแล้ว

สราวุธ แก้วตาทิพย์
สราวุธ แก้วตาทิพย์

โดยตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2567 กรมธุรกิจพลังงานได้ประชุมหารือและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ร่วมกับบริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) โรงกลั่นน้ำมันทุกแห่งและผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 เพื่อเตรียมมาตรการป้องกันและแก้ไขการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างต่อเนื่อง

“จากการติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด พบว่าบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และผู้ค้าน้ำมันสามารถจัดหาน้ำมันอากาศยาน (JET A1) ได้เพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศโดยไม่มีผลกระทบ สำหรับน้ำมันกลุ่มดีเซลหมุนเร็ว ที่ค่อนข้างตึงตัวในช่วงแรก ได้มีการสั่งการให้ผู้ค้าน้ำมันห้ามส่งออกน้ำมันกลุ่มดีเซลหมุนเร็ว ยกเว้นกรณีจำเป็นตามสัญญา

และให้นำน้ำมันสำรองตามกฎหมายกลุ่มดีเซลหมุนเร็ว ออกมาจำหน่ายได้ในปริมาณไม่เกินกว่าร้อยละ 20 ของปริมาณสำรองตามกฎหมายที่มีหน้าที่ต้องเก็บสำรอง รวมถึงเร่งการนำเข้าเพื่อให้มีปริมาณน้ำมันเพียงพอต่อความต้องการใช้ของประเทศนั้น

ขณะนี้หน่วยกลั่นที่ 3 ของโรงกลั่นไทยออยล์ ได้ทำความสะอาดถาดกลั่นที่อุดตันเสร็จตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2567 และสามารถกลับมาดำเนินการผลิตและจ่ายน้ำมันได้ตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2567


ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดการขาดแคลนน้ำมันกลุ่มดีเซลหมุนเร็ว และไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน” นายสราวุธกล่าว